Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

4 Şubat 2012 Cumartesi

TÜBİTAK’ta İstenmeyen Çalışanlar Yıldırılıyor mu?


TÜBİTAK önemli bir ulusal bir kuruluşumuz. Kendi amaç ve hedeflerine odaklanmış olarak görevini en iyi yerine getirmesi için destekleneceğine, siyasi iktidarların siyasi amaçlı icraatları, bu kurumda hiç eksik olmadı. Dolayısıyla sürekli bir tedirginlik, benim adamım-senin adamın ayrımcılığı, insanların yeteneklerine göre değil de bu ayrıma göre görevlendirilmeleri, kurumun çalışmalarına her zaman sekte vurmuştur.
TÜBİTAK’ta yeni yönetim değişikliğinden sonra yine büyük bir tedirginlik yaşandığı görülüyor. İçeriden bilgiler akıyor, ayrıca Meclis’de de soru önergesi veriliyor.
TÜBİTAK yönetimi saydam olmalı, bütün icraatıyla, atamalarıyla, personel politikasıyla saydam olmalı. Kurumun Türkiye’nin bir kurumu olduğunu kabul ederek politikalar izlemeli. “Cemaat kurumu”, “iktidar çiftliği” imajı yaratmamalı..
Saydamlık ilkesine inandığımız için, aşağıda kurum içinden akan bazı bilgilere ayrıca bu bağlamda Meclis’te verilen soru önergesine yer veriyoruz.
***
“Tübitak-Bilgem'de Ağustos 2011 sonrasında gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Tubitak çalışanlarından 10-15 kişi kadar, gerekçesiz bir şekilde görevlerinden alınıp daha önceden zaten ici boşaltılan Feza Gürsey Temel Bilimler Enstitüsüne kaydırıldı.
Bunlar genellikle Bilgem'de Kripto, Ürün geliştirme, Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi önemli projelerin yöneticiliğini yapıyordu ve hemen hepsi elektronik / bilgisayar mühendisi. İçeriden gelen yorumlara göre, bu çalışanlar  F. Gürsey Enstitüsü’ne kaydırılarak pratikte işsiz bırakılmış oldu, daha önce aldıkları proje ek ödemeleri de kesildi. Onların yerine hemen yeni atamalar yapıldı. Bazıları istifa edip ayrıldı. Söz konusu çalışanların genellikle yönetimle ayrı dünya görüşünü paylaştıkları belirtiliyor.
“Bazı çalışanlar geçici görevlendirmelerle Antalya, Bursa, Ankara gibi değişik illerdeki Tübitak birimlerine gönderildi, insanlar ailelerinden ayrılmak durumunda kaldılar.
Bazı çalışanların maaşlarındaki ek ödemelerde gerekçe belirtilmeden kesinti yapılmaya başlandı.
İçeriden gelen bilgilere göre, istenmeyen bir kısım çalışan bu şekilde taciz edilmekte, yıldırılarak işten ayrılmaya zorlanmakta.
Yorum: “Bilimi bir cemaat anlayışıyla yönetenler kendilerinden olmayanlara haksız uygulamalar yapıyor.”
“Süreç düşündüğümüzden daha hızlı işliyor, şu sıralarda bu tür uygulamalar alt kademelere de inmeye başladı. Hiçbir gerekçe göstermeden insanlar il dışındaki Tübitak birimlerine kaydırılıyor, BİLGEM'de yaklaşık 30-50 kişinin ek ödemesi kesildi.
“Acaba yerlerine cemaatin adamları mı getiriliyor?  Şüphesiz bu kesin olarak bilinmiyor, çünkü yeni gelenleri tanıyan yok. Ama, mesela, Çetin Doğan'ın Balyoz davasında, dijital delillerin gerçek olduğu hakkında uyduruk rapor yazan bilirkişilerin yönetici konumuna getirildiği belirtilmekte.”
***
CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk de bu bağlamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e, TÜBİTAK’taki değişikliklerle ilgili sorular sordu:
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak göreve başladığından bu zamana kadar kaç kişi, bulundukları illerden başka illere atandı? Bu atananların içerisinde kaçı evli ve çocuklu? Atanma gerekçeleri nelerdir?
Altunbaşak döneminde kurum içerisinde kaç personelin görev yeri değiştirildi? Gerekçeleri nelerdir?
Ve bu süre içerisinde kuruma dışarıdan kaç kişi ve hangi görevlere atandı? Kurum içerisinde personel azaltılmasına gitmek için çalışanların emekliliğe zorlandığı doğru mu? Altunbaşak göreve geldikten sonra kuruma kaç danışman, hangi kurumlardan ve hangi kriterler göz önünde tutularak atandı? Kaç personelin görevine son verildi?”
“Dr. Kıvanç Dinçer hangi kriterler göz önünde tutularak TUBİTAK Başkan Yardımcılığına getirildi? Dr Kıvanç Dinçer’in Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile akrabalık ilişkisi var mı
“ARDEP’e bağlı, Nevzat Yavuz dışındaki tüm sekreterlerin tamamının görevden alınacağı doğru mudur? Doğru ise gerekçeleri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı personeli Tuncer Berber’in TÜBİTAK’ın hukuk müşavirliğine getirileceği doğru mu?
“Başkan Yücel Altunbaşak göreve geldiğinden bu zamana kadar kuruma dışarıdan atanan kişilerde ne gibi kriterler arandı? Atanan bu kişilerin eğitim, öğretim seviyeleri ve iş tecrübelerine ilişkin bilgiler nelerdir?
***
Gelecek Cuma günü yeniden birlikte olmak dileğiyle..
CBT SAYI 1298, 3 ŞUBAT 2012, GÜNDEM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder