Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

17 Şubat 2012 Cuma

SAYI 1300, YIL 26..


Ve Eğitimdeki Feci Duruma Devam..

(Gündem, CBT 1300, 17 Şubat 2012)

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergimizin 1300.sayısını elinizde tutuyorsunuz. 26.cı yıla girdik. Az buz değil, ben bu dergiyle büyüdüm neredeyse. Lise ve üniversitede öğrenciyken dergimizle tanışanlar bugün önemli yerdeler, işadamı, önemli yönetici.. Kıbrıs Cumhurbaşkanı da oldular (Mehmet Ali Talat gibi; ODTÜ’deyken dergimizin okuruydu!). Cumhurbaşkanı Gül de dergimizi izliyor mu bilmiyorum, ama umuyorum.. Neyse biz kendi kendimize hem yaş günümüzü hem de 1300.sayımızı kutlayalım.
İlginç bir şekilde, 1300. Sayımız yaklaşık yaş günümüze denk geldi. Bugün 17 şubat, ilk sayımızı da 1986 22 Şubatında yayımlamıştık. Bugün 21 Şubat olsaydı bilim için “ilahi işaret” diyecektim! Herhalde 21 şubat ile bugünkü gibi tam sayılı bir CBT denk düşmeyebilir, veya 10 bin yıl sonraya denk düşebilir (matematikçiler bunu hesap eder..)
Dergimiz, bilim, teknoloji, bilim ve teknoloji politikaları, düşünce, eğitim, üniversite ve bütün bu alanları kapsayan bir “ileri düşünce” ve tartışma dergisi olarak, biliyorum ki geniş kesimlerce kabul gördü. Bu pencereden Türkiye ve dünyaya bakış, herkes için yenilik içeriyor, ksinlikle!
Bu nedenle, okurlarımızın hepsini, a) e-posta adreslerindeki ve twitterlarındaki vb dergimizi okumama- tanımama- bilmeme gibi bir durumda olduklarını sandıkları ilişkili adreslerine tanıtım ve duyuru yapmak görevine davet ediyorum J. CBT‘yi her hafta izlememek, önemli bir eksikliktir!
1000.sayımızda Kongre düzenlemiştik. Daha dündü! Hayret ki hayret, bininci sayının üzerine, yüzde 33.3’lük bir zaman daha binmiş!
Bu kongreleri her yıl tematik olarak yapsak diyorum.. Ancak büyük bir dinleyici izleyici kitlesiyle birlikte olursa..
Önerilere açığız..
***

EĞİTİMDE GERİLİĞİN BELGESİ

OECD eğitim konusunda yeni bir çalışma yayımladı. Bu kez fırsat eşitsizliği açısından eğitime baktı, ülkeleri araştırdı, yeterli eğitim alamayan kitlelerin oranlarına baktı, bu eşitsizliğin maliyetini hesapladı, önerilerde bulundu! Bizim Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakan “eğitime çağ atlatmak” için okullara tableti elektroniği sokuyor ya! Aslında eğitime kafanın, beynin, akıllı çözümlerin vb sokulması gerektiğini, aşağıda tablo net olarak gösteriyor.
OECD raporuna göre, ülkelerde ve ülkeler arasında büyük bir fırsat eşitsizliği var. Nüfusun toplam eğitim düzeyini yukarılara çekemeyenler arasında sonuncuyuz. Nüfusun içinde çok büyük bir kitlemiz, yaş guruplarına göre, artık temel eğitim sayılan ortaokul ve dengi gibi ikinci basamak eğitimi almamış oldukları görülüyor.
25- 34 yaş arası yaş gurubunda, birinci, OECD ortalamasında sonuncu (Türkiye)  olmak üzere, ikinci basamak okulu bitirmeyenlerin oranlarına bakın:
Kore     %2
OECD   %19
Türkiye %58
Her öğrenciye tablet dağıtmak önemli değil. Yukarıdaki tabloyu nasıl tersine çevireceksiniz, buna kafa yorun ve çözümler geliştirin. Türkiye’nin kültür ve ekonomi olarak gelişmesi, tamamen buna bağlı!
OECD diyor ki, okullar arasında büyük nitelik farkı var. Dezavantajlı okullara daha fazla yatırımlar yapmalı, herkese eşit şans vermenin yolları aranmalı ve uygulanmalı.  Günümüz ekonomi dünyasının istediği niteliklere uygun eğitimi almak zorunda ve öğrenciler temel becerilere sahip olamıyor..
OECD ortalamasına göre her beş öğrenciden biri eğitim sisteminin dışında kalıyor. Orta eğitimi tamamlamadan sistem dışı kalanların oranı da değişik, Kore’de yüzde 2 iken, Türkiye’de yüzde 58.. 24-64 yaş arası bu oran daha da artıyor (Bknz Tabloya).. Bu kadar erken eğitimi terketmek bugünün iş piyasasında gerekli becerilerden de yoksun kalmak demek.
Okulları terkedenlerin genellikle yoksul veya göçmen ailelerin veya ana babaları en az eğitim alan çocukları olduğu görülüyor.. Bazı ülkelerde okullar ücretli oluyor ve aileler bunu karşılayamıyor.
Eşitliği geliştirmek için öneriler var.. Bunlar arasında, ilköğretimde özellikle sınıfta kalmayı kaldırmak var. Sınıf tekranının hem maliyeti yüksek hem verimli değil.. Sınıf tekrarının ilk ve ikinci basamak için maliyeti, eğitim için yıllık harcamanın yüzde 10’u.  Ayrıca sınıf tekrarı çocuğu incitiyor ve başarıyı arttırmıyor. Ülkeler giderek daha çok sayıda ailelere eğitim için mali yardımı arttırıyor. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimde.. Öğrencileri öğrenimlerini tamamlamak için cesaretlendirin diyor rapor. .. Ortaeğitimde eğitsel kurslar, yaz kursları vb ile eğitimin kalitesini artırmak gerekiyor. Ayrıca iş odaklı eğitim vermeyi de öneriyor.
Şu öğrencilere tablet meselesini daha geniş boyutuyla ele alacağız…
Gelecek Cumartesi yeniden birlikte olacağız..

Grafik: Ülke nüfusunda orta eğitimini
tamamlamayanların 25-34 ve 
25-64 yaş grupları içindeki yüzdeleri (2009)
ÜLKELER
YAŞ GURUPLARI İÇİNDE %

25-64
25-34
Kore
20
2
Slovak Cum.
9
5
Çek Cum.i
9
6
Polonya
12
7
Slovenya
17
7
Kanada
12
8
İsveç
14
9
Finlandiya
18
10
İsviçre
13
10
Avusturdya
18
12
ABD
11
12
Israel
18
13
Estonya
11
14
Almanya
15
14
Macaristan
19
14
Irlanda
28
14
Danimarka
24
14
Şili
31
14
Fransa
30
16
Lüksembrg
23
16
Norveç
19
16
Belçika
29
17
Avustralya
29
17
Hollanda
27
18
İngiltere
26
18
OECD
Ortalama
27
19
Yeni Zelanda
28
21
Yunanistan
39
25
İtalya
46
30
Izlanda
34
30
İspanya
48
36
Portekiz
70
52
Meksika
65
58
TÜRKİYE
69
58

Kaynak: OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD, Paris.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder