Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

23 Aralık 2014 Salı

İktidar Tüm Özgürlük Alanlarını Daraltıyor

Kazanılan hiç bir alan kaybedilmemeli ve sonuna kadar savunulmalı. Toplumun üstüne, tüm ülkeyi kapsayacak büyüklükte kara bulutu dağıtmanın başka çaresi yolu da yok..”    
Dün bu lafı ettikten sonra, öğretmenlerin Ankara’da yaptıkları yürüyüşün yine polis şiddeti ile bastırılması ve dağıtılması haberini izledim ve şu sordum kendime: 13 yıllık iktidar döneminde, toplumun kamusal alanda, devlete/siyasi iktidara karşı sürdürdüğü mücadelede, hukuk, hak ve özgürlükler, medya özgürlüğü, gösteri yapma, eğitim, fırsat eşitliği vb kazandığı ne var?
RTE kafası özellikle 2007’den itibaren özgürlükleri bastırmakla uğraşıyor. Özellikle son 5 yılda RTE’nin talan ve doğayı yoketme ekonomisine, işçi ve öğrenci gösterilerine, HES ve zeytin direnişlerine, özelleştirmelere karşı miting/yürüyüşlere karşı genellikle hep şiddetle karşı koydu. Acımasızca, insafsızca anayasal hakların kullanılması engellendi..
Polis, devletin anayasal polisi olmaktan çıktı, “maaşını aldığı RTE’nin polisi” oldu. İdeolojik olarak da beyinleri yıkanmış 350 bin kişilik polis kuvveti, “talan, hırsızlık ve padişahlık düzeni”nin başlıca koruyucusu oldu.
Hemen hemen, genellikle hep kaybedilmiş alanlar var. İnsanların yaşadığı çevreyi yerlebir eden HES’lere karşı bazı bölgelerde hukuk mücadelesiyle kazanılmış küçük mevzileri bir kenara bırakacak olursak, bütün diğer alanlarda sürekli kayıplardan ve gerilemekten bahsedebiliriz..
***
RTE “padişahlık” sistemini ve siyasal islamcı toplum modelini, neredeyse hemen hergün aldığı yeni karar, yürürlüğe koyduğu uygulamalarla güçlendirerek ilerliyor.
En son, eğitimde, namaz, kuran vb ile bebelerin bile başlarını ve beyinlerini bağlayarak, RTE ve dinci sistemine bu yolla da kul-kazandırma politikalarında büyük bir adım daha attılar.. Muhalefetsiz.. RTE iktidarının kasıtlı politik “din hassasiyetini” paylaşan yeni politika sahibi CHP yönetiminin sedasız geçiştirmesiyle..
CHP’ye bu “dinci kesimlerden yoksa nasıl oy alacağız” yanlış politikasını dayatan ve resmi politika haline getiren yüksek katlardaki sosyolojik danışmanları ve CHP yönetimi, toplumun iktidar saldırıları karşısında savunmasız kalmasında başrolu oynuyor.. CHP yönetim ve danışmanlarının yanlışlıkları, bu iktidarın “din kuvveti”ne dayandığı yanlış tezidir..
İktidarın dinamiklerini çözemeyen ve anlayamayan, ancak ona mahkum olur.
Bunu bir seri yazıda ele alacağım ileride.

Padişah’dan doğrudan iş takibi
Padişah, pozisyonunu durmadan inşa ediyor dedik.. Padişah, ayrıca fiilen sahanın her yerinde ve her alanda tam bir oyuncudur.,
Dün inşaat alanında çok yetkin, dürüst, güvendiğim bir mühendis dostumun anlattıkları, dudak uçurtucu nitelikteydi.
Diyelim ki adı sanı belli bir inşaatçı milli eğitime okul yapıyor. Tek yetkili kişi, bizzat telefon ederek, ya inşaatın tümünün veya kısım işlerinin veya denetiminin, “şu kişiye verilmesi”ni bile isteyebilmektedir. Mesela Rize inşaat eşrafından falancaya verile.. O kişinin, işinin ehli olup olmaması hiç önemli değil. Diyemi ki denetim işi büyük buyruk üzerine ona veriliyor, parasını çcebe indiriyor; ama işi bilmediği için de, okulu yaptıran şirket başka bir denetim elemanını/ şirketi devreye sokuyor.. 
Big Boss bunu o kadar sık yapıyor ki, dev holdingler bile, evet evet tahmin ettiğiniz gibi adı o, şu, bu olanlar, işlerini “padişahın adamlarına” vererek kurtuluyorlar.. Bu aynı zamanda devletle işlerini de örneğin “bir imza”ya takılmadan sürdürmenin de yolu oluyor.
Başkanın adamlarının keseleri doluyor. İktiudarın bu yeni “sınıfı” neredeyse tamamen inşaatlardan zenginleşerek büyüyor..
***
Bu durumun yol açtığı bir sonuç: Piyasadan kalite hızla dışlanıyor. Kalitesizlik ve avantadan kazanma hızla yükseliyor. Tabii kaybeden ülke oluyor. Denetimlerini bile kendi maaşlı adamlarına yaptıran bir inşaat sektörünün sağlıklı olruğunu düşünür müsünüz?
İnşaat inşaat inşaat.. Büyük Patronun aşkının işte temel nedenlerinden biri. Sanayinin neden gerilediğinin de.. İnşaattan bir kaç ayda; bir iki yılda müthiş geri dönüş, kısa sürede parayı nakit cebe indirme, yeni tebaa “sınıf” yaratma ve iktidar için hızla zenginleşme yolu...
Dostumun anlattıkları kapsamlı.. Ama şaşırmadım.. Birden “Alo Fatih...” telefonlarını anımsayınca, işte anlatılanları doğrulayıcı en büyük kanıt diye düşündüm.. Özel sektörün dilleri çözülecek, neler dökülecek ortalığa neler, ama biraz zaman gerek..

Direnmenin kazançları ve 
CHP için bir temel soru
Bugüne kadar hep RTE iktidarı kazandı dedik.
Tabii, CHP’nın dışındaki muhalefetin elinde, büyük direniş deneyimi var. Taksim Gezi direnişi, hemen her alanda haksızlıklaar ve hukuksuzluklara karşı gösteriler-mitingler-direnişler, bunlara Türkiye çapında oluşan destek, büyük bir kazançtır. Bu deneyim nasıl zenginleştirilecek?
İktidarın, toplumun, hukukun, eğitimin, hak ve özgürlüklerin, doğanın.. bugüne kadar kazançlarına yaptığı her saldırıya karşı durarak...
Özgürlükleri kaybetmeye karşı toplum “sürekli tetikte” olmak zorundadır.
Her özgürlük alanını savunmalı..
Ve başka çok temel bir soruyu yöneltelim: CHP’nin, yukarıda sık dile getirdiğimiz bütün mücadele alanlarında, bu topluma kazandırdığı nedir? 
CHP, iktidarın hangi özgürlük alanı gaspını, toplumla birleşerek durdurabilmiş ve geriletebilmiştir?
Aklında bir şeyler olan söylesin..
***

Yarın bir başka soru yönelteceğim: Diyelim ki iktidar seçimleri kaybedeceği noktaya geldiğini net oarak gördü.. iktidarı bırakır mı?
--22 Aralık 2014 Pazartesi  / Bilim ve Siyaset- Cumhuriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder