Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

25 Mayıs 2011 Çarşamba

Eğitim: Yeni Yaklaşım; CHP'oen Yeni Rapor'un içeriği Üzerine


Kılıçdaroğlu, yardımcısı Sencer Ayata ve Yüksel Kavak ile birlikte, “Eşit fırsat, yaşam boyu öğrenme” başlıkları altında, partinin Eğitim projesini açıkladı ve köşe yazarlarının sorularını  yanıtladı. Böylece, Aile Sigortası, Sivil Toplum, Gençlik, Güneydoğu Kalkınma ve Çocuk projelerine ve ekonomiye ilişkin kapsamlı düşüncelere, yeni bir halka eklendi..
Seçimlere kadar 5 proje daha açıklanacak. Demokrasi ve Bilgi Toplumu, bunlar arasında..
Rapor üzerine tartışmalarda ve sorulara verilen yanıtlarda, eğitim alanında en önemli meselenin, yeteri kadar doktoralı öğretim üyesinin bulunmadığı üzerinde duruldu. Ayata kendisinin yılda 12 bin doktoralı elemanın Türkiye’ye kazandırılabileceği konusundaki projesinden Kılıçdaroğlu’da da söz ettiğini açıkladı. “CHP’nin Çılgın Projesi” adı takılan bu proje için Ayata “bunu gerçekleştirebilirsek Türkiye’nin yüzü tamamen değişir, sadece eğitim meselesini halletmekle kalmazekonomisi de değişir, dedi.
Peki kaynak? “Yılda 12 bin doktora yaptırmak için, AB kaynaklarından 600 milyon avroluk kadar yardım sağlanabileceği gibi, aileler de buna yardım ederler.” Ayata, doktoraların sadece 15 kadar seçkin üniversitede yapılmasını, ODTÜ’nun mükemmel bir öğretim elemanı yetiştirme programı olduğunu belirterek “bana göre esas çılgın proje bu, her yıl ABD’de 64 bin, Almanya’da 25 bin, İngiltere’de 20 bin, Japonya’da 18 bin, Fransa’da 12 bin doktora veriliyor”. Türkiye’de yılda verilen doktora sayısının ise 3500 olduğu belirtildi..
Şüphesiz doktoralı iş gücüne ne kadar fazla sahipseniz, o kadar ekonomik ve eğitim sorunlarına egemen olabiliyorsunuz. Türkiye’nin Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi’ne geçmesi söz konusuysa, doktoralı işgücü konusuna öncelikli olarak birinci derecede fen ve mühendislik alanlarında vermek zorundasınız… Bu konuyu sonra tartışacağım…
***
Eğitim Raporu, dünya ve Türkiye’de eğitimi nesnel rakamlarla sergiliyor ve iktidarın eğitim konusunda başarısızlığını vurguluyor. Nitekim, kıyaslamalı sayılar incelendiğinde, Türkiye eğitimde nal topluyor:
*Gayri safi milli hasıladan eğitime ayırdığı pay yüzde 3 ile 3.8 arası… Honduras gibi ülkelerden bile az! OECD ülkeleri ortalamasına göre ilköğretim öğrencisine 6500 dolar harcama yapılıyor, Türkiye’de ise 1150 dolar. 2010 İnsani Gelişmişlik Raporunda Türkiye’nin yeri 87. Ama eğitimin bileşenleri açısında bakıldığında ise 107. sıradayız!
*Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitimin yükünü ailelerin sırtına yüklemeye çalıştığını, bu durumun da eğitimde fırsat eşitliğini derinleştirdiğini belirtiyor.Okullaşma oranı (yurrtayların ortalama okul/eğitim yaşı) 6,5 yıl! OECD rntalaması ise 11.5 yıl! Gelecek açısından ise biz 11,5 yılı hedeflerken, onlar ise 15,5 yıla ulaşacak. Mesafeyi bu politikalarla kapatamıyoruz!
* Eğitimin kalbinde nitelikli öğretmen sayısı bulunuyor ve ayrıca iyi yönetim.. CHP buna önem verecek. “Liyakat dışlandı, bizden olsun ne olursa olsun anlayışı eğitimde de yaşanıyor. Onbinlerce öğretmen adayı kadro bekliyor..
* Test sınav sistemi, öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı, eğitim-öğrenim derste verilir ilkesinden uzaklaştırıldı.. Okullarımızdaki eğitim düzeyi, PISA araştırmalarında görüldüğü gibi, dünya standartlarının çok altında! Çocukları ve gençliği hedef alan bir eğitim sistemi planlanmalı!
* Öğrencilere yılda 3 kez üniveriste sınavına girme hakkı verilecek, ayrıca özel randevu ile sınavlara girilebilecek.
* Okul öncesi dönemde okullaşma oranı yüzde 30, gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 79. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkacak. “Türkiye’yi demokrasiyi ve ekonomiyi 21.yy’la taşımak için eğitimde büyük bir dönüşüm planlıyoruz. Bu sosyal adaletin ve eşitliği sağlanması için çok önemli..”
***
CHP, fırsat eşitliği için öncelikle ana okulu ve ilköğretime yüklenmeyi planlıyor. Eğer bu “sıfır” noktadaki nesle iyi bir başlangıç yaptırılabilirse, çok iyi mesafe alınabilir, düşüncesinde, parti. Özel okullarda ve seçkin devlet okullarında tekli eğitim uygulanırken, diğer okulların büyük kesimlerinde günde ikili eğitim uygulamasının da, gençler arasında büyük bir farklılık yarattığına dikkat çekiyor rapor.. CHP bunu kaldıracak..
Sloganı: Fırsat ve Olanak Eşitliği! Kırsal kesimde kız öğrencilerin eğitimine önem verecekler. Ortaöğretimde okullaşma oranı düyük: yüzde 69. Ama bazı illerde yüzde 90, bazı illerde ise yüzde 30!
Sözleşmeli öğretmenliği de bitirecek. Lisanüstü eğitime ağırlık verecek. İstihdama yönelik eğitim önemli.
Yaz yaz bitmez bir konu bu.. İleride yeniden gündeme gelecek..
--24 Mayıs 2011/ Bilim ve Siyaset, Cumhuriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder