Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

1 Mayıs 2011 Pazar

Bir Mayıs Manifestom! Başka Bir Sistem!

1 Mayıs kutlu olsun!
1 Mayıs benim gözümde bir “emekçi bayramı”ndan öte, “başka bir dünya mümkün”ün simgesidir uzun bir zamandır.
İnsanlık ve yerküre, sonsuz sermaye ve ekonomik büyümeye odaklı bir sisteme mahküm değildir.
Bu sistem, yıkıcılığını, insan ve toplum düşmanlığını kanıtlayalı çok oldu!
Sistem kökten değişmelidir!
Devletin işlevi de, destek ve teşvik politikaları da, uluslararası bakışlar da kökten değişmelidir!
Şirketlerin yaptıkları katkıları değerlendirme ölçütleri değişmelidir..
Ekonomik çarkın dönme biçimi ve insanlığın ekonomik yarar, çıkar elde etme biçimi değişmelidir.
***
Örneğin bugünün dünyasında geçerli olan:
Ne kadar büyüdün, kârını ne kadar artırdın” gibi başarı ölçütleri, giderek insanlığa ve yerküreye düşmanlığa dönüşmüştür.
Bu başarı ölçütlerine göre artık kazançlar sağlanmamalıdır, değer kazanılmamalıdır, toplumsal saygınlık elde edilmemelidir, yönetici ve egemen güç ele geçirilmemelidir!
Başka bir ekonomik/toplumsal çark dönmeli ve toplumsal değer sistemi kurulmalıdır!
***
Kapitalistin, kapitalist sistemin ve devletinin, amansız ve yokedici rekabetin hırsıyla birbirini, toplumu, emeği, insanlığı yerküreyi ezme, yoketme çarkı, bir yerde mutlaka sona ermelidir...
Bu sistem artık toplumsal kötülük üretme kaynağına dönüşmüştür!
Rekabet, “gelişmenin dinamiği” olmaktan, yeniliklerin ve “ilerlemenin”, çok daha fazla kazanç ve iktidar elde etmenin güdüleyicisi olmaktan, mutlaka çıkartılmalıdır!
Katma değer yaratma sistemi ve mantığı kökten değişmelidir!
Bunun yerine, her ekonomik etkinliğin yaşamı ve yeryüzünü iyileştirici etkisi geçirilmelidir.
Tüm ekonomik etkinlikler, bu etkiye göre, en olumludan en olumsuza sıralanan bir değer skalasına göre ölçülmelidir
***
 İnsanlığa ve yerküreye dost, başka ölçütlerle düşünen bir sisteme geçmek zorundayız:
Kendi ülkende ve dünya üzerinde:
İnsanlığın toplumsal refahına ne kadar katkıda bulundun?”
“Yoksulluğun kaldırılmasında başarıların nedir?”
Toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasında ve yokedilmesinde hangi iyi –ekonomik ve diğer..– politikalar uyguladın ve bunların sonuçları nedir?”
Yerkürenin, çevrenin, tüm canlıların hayatlarının iyileştirilmesinde ölçülebilir katkıların nedir?
Barışa, insan hak ve özgürlüklerine, saydamlığa, kardeşçe yaşamaya, farklılıkların azaltılmasına, dünya barışına ölçülebilir hizmetlerin nedir?”
“Zor durumda olan ülkelere ve topluluklara ne hizmetlerde bulundun?”
... gibi ölçütler; kazanç, değer, itibar, katmadeğer kazandırıcı olmalıdır...
***
1 Mayıs’lar insanca, yerkürece, toplumca, dayanışan, bölüşen, koruyan ve kollayan, işbirliği yapan bir dünya düzeni istemek içindir!
Sadece meydanlarda bayrak göstermek yetmez..
Her yıl, 1 Mayıs, yeni bir dünya için, gelecek için, yüksek bir düşünsel çabanın da sürdürüldüğü, tartışıldığı, bir dizi anlamlı toplantılarla da geçmelidir..
Yeni bir dünya mümkün!
---1 Mayıs 2011 / Bilim ve Siyaset – Cumhuriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder