Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

6 Mart 2012 Salı

Tek Tip İnsan Masalı, ve 12 Yıl Zulümdür Aptallığı


Televizyonlardan birinde hükümetin 4+4+4 eğitim yasa önerisi tartışılıyor. Bir özel üniversite profesörü “eski eğitim”e veryansın halinde: tek tip insan yetiştiriyor, diyor...
İmam Hatipliler başkanı da aynı görüşte! Üstelik fazlasını bile söylüyor: 12 yıllık zorunlu eğitim zulmü bitmeli, diyor.. Tasarının, imam hatipliler derneğinin, erkek yöneticileriyle birlikte hazırlandığı, yüksek bir olasılık.
Dinci erkek milletin esas meseleleri, kızların başlarını bağlamak.. Yasalarla bunu ebedileştirmek ve kadınlar arasından yaymak. Başarı ölçüleri, başları türbanlı kız ve kadınların sayısındaki artıştır!
Başlarının bağlanmasını talep eden kadınların kurduğu ve yönettiği tek bir dernek anımsamıyorum! Ama tonlarca erkek dernek var! Neyse, sorunumuz bu değil (*).
***
Okullarda “tek tip insan yetiştiriliyor” yıllardır dillendirilen bir masal. Bununla söylenmek istenen “kemalist insan yetiştiriliyor”dur herhalde! Topluma bakıyoruz, maşallah AKP yüzde 50’lerle iktidarda! Demek ki öyle bir şey yok!
Fakat amaç, “AKP ve siyasi islam zihniyetinin yüzde yüz iktidarda olması” ise, evet, eğitim tepeden tırnağa değiştirilmeli! Zaten adım adım, dini ideolojiler ve siyasetler, eğitimi içerik kuşatması altına da almış durumda..
Okullarda “tek tip insan yetiştiriliyor” saldırısının diğer hedefi de, okullarda ülke / yurt sevgisinin bir şekilde “veriliyor kuykusu” olabilir tabii.. Bakıyoruz, yurdunu seven epey insan var henüz, bunu yoketmeleri için daha çok çalışmaları gerek!
Okullarda verilen, verilmesi zorunlu ve şart olan ise bilimsel bilgidir!
Bilimlerin bulguları; fizik, kimya, matematik, toplum bilimleri, coğrafya, atmosfer, iktisat, türkçe, edebiyat, güzel sanatlar...
Yani, dünyayı yöneten ve doğa yasalarını anlatan bilgi! Bütün dünyada eğitim, tamamen ve kesin olarak bu temel üzerinde yükselir!
***
Dünyanın temel sorunu, bilimsel bilgilerin veriliyor olmasında değil. Bu bilgilerin, niteliği ve kavranması yüksek, öğrencilerin yaratıcılığını ve yeteneklerini geliştirici bir şekilde en iyi nasıl verileceği noktasındadır.
Bunun için dünyada çeşitli öğrenim yöntemleri geliştirilmekte ve denenmekte.. Çünkü, yeteneği ve yaratıcılığı yüksek topluma ulaşmak, ülkelerin en büyük ve önemli zenginliği olarak kabul ediliyor!
Türkiye ise bu konuda nal topluyor: eğitimin/öğrenimin temel sorunu da budur!
Üyesi olduğumuz 34 OECD ülkesi arasında yapılan değerlendirmelerde, Türkiye, Matematik, Fen bilgileri ve Okuma/kavrama becerileri sıralamasıda 31’cidir. Üstelik, 2000-2009 yılları arasında, örneğin metin/grafik vb’yi okuma –kavrama becerisi dalında, Türkiye’de kaydedilen gelişme sıfırdır! 2000’de neysek şimdi de aynıyız! Ama Kore 15 puan, Endonezya 31 pan, Şili 40 puan arttırmış becerisini! (**)
Bizim tartışmamız ve acil önlemler almamız gereken konu budur!
***
Gelelim “Zorunlu, kesintisiz 12 yıl eğitim bir zulüm” safsatasına!
Bu yargı, aslında ülkeyi tam bir cahiller yığını olarak tutmaya yönelen, ülkeyi zengin ve emperyalist ülkelerin bir sömürgesi olarak tutacak, geri kalmışlığını daha da pekiştirecek, bugünkü sorunları katmerleştirerek arttıracak, aptalca bir düşünce!
Dünya, iyi ve nitelikli bilimsel bilgi eğitimi almış topumlar yarışında!
Nüfusumuzun eğitim yaşı 6,5 yıldır! Bu, 5-6 yıl önce, 4,5 yıldı! 1997 öncesinde ilkokul 5 yıldı! Uzun zaman, “ilkokulu bile henüz bitirememiş bir toplum” düzeyinde kaldık..
8 yıl zorunlu eğitim olunca, eğitim yaşımız da 6,5 yıla yükseldi! Ama dikkat edin, yine henüz ilköğretimi bitirememiş bir toplum düzeyindeyiz!
OECD ülkeleri ortalaması 11,4 yıldır, yarısı kadarız! Dünya ortalaması bile bizden yüksek: 7,4 yıl!
Şimdi zorunlu eğitimi kesintili olarak 12 yıla çıkarma çabası var. Ama oyun kızların ve bilimsel bilginin üzerinde oynanıyor! İmam hatiplerin orta kısımlarına ve kızların yalap şap toplama çıkarma ile evlere kapatılması tartışılıyor!
Yazıktır bu ülkeye, etmeyin kıymayın!
----
(*) Bu konudaki temel düşüncelerim, bilgi temelinde, şimdi e-kitap olarak satılan “Türban-Erkek Sorunu mu Kadın Sorunu mu”, kitabımda..
(**) Uluslararası Göstergelerle Türkiye, 10 Yıldır AKP, Cumhuriyet Kitapları

6 Mart 2012 / Bilim ve Siyaset – Cumhuriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder