Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

12 Mart 2012 Pazartesi

Eyvah, Bu Milletin Hepsi Okuyor!


Evet, aynen böyle, bu yasa, AKP / Erdoğan için tamamen şudur:
Eyvah bu milletin tamamı okuyup yazma öğreniyor, milletin okul okuma yaşı giderek artıyor, eskiden 4,4 yıldı milletin okul yaşı, yani ilkokulu bitirmemiş bir kitle vardı, şimdi ise 6,5 yıla çıktı, hele hele kızlar da okuyor, ne yapıp ne edip bu süreci durdurmalıyız..”
 “Özellikle de kızların da okuması, hem de 8 yıl okuması, daha çok okumak istemesi de neyin nesi! Kadın erkek eşitliği mi olurmuş. Onlar evlerinde çocuk yetiştirecek, yemek yapacak, kocalarına her açıdan hizmet edecek..
“Ne kadar az okumış, tabii en iyisi hiç okumamış kadın, o kadar sürü halinde hareket edecek, bilinçsiz, bilgisiz, kültürsüz, gelenek-göreneklerin esiri olmuş, daha çok kız, kadın ve çocuk demek..
“Bu sürüler bize lazım.. Bize sürü gerek sürü!
“Onlara iki din çakacaaz, iki korku yedireceez, din-iman diyeceeez seçimlerde ve sandıktan meyveleri toplayacaaaz..
***
Yok daha neler, demeyin. Aynen öyle.
Erdoğan’a ve imam hatiplere, düşünce ve uygulamalarına yukarıdaki saptamalarla tercüman olayım! Onlan bunları ifadeden acizler! Neden bu yasayı istiyorlar, bunu biliyorlar ama diye getiremiyorlar!
Aynı zamanda, “yahu Bakanlık ilkokulu bitirme oranını yüzde 97’lere çıkartmakla övünüyor, peki şimdi bu yasa tasarısı da neyin nesi; bu yasa temel eğitimi bölüyor, temel eğitimi alamayan milyonlara bu geri dönüş neden?” diye merak edenlere de, yanıt olsun bunlar!
Bu, imam hatipli Erdoğan kafası ile imam hatip derneğinin ortak yasasıdır.
Kılıçdaroğlu, katıldığım eğitimciler-gazeteciler toplantısında önemli bir noktanın altını çizdi:
“Bu eğitim yasa tasarısı Anayasa’dan bile önemlidir, milletin geleceğini olumsuz etkileyecektir, çocuklarımızı olumsuz etkileyecektir, ülkenin geleceğini karartacaktır..”
CHP’nin, tasarının bazı maddelerinin değiştirilmesi için gösterdiği büyük direnişin temelinde de bu haklılık yatıyor!
Aklı başında hiç bir eğitimcinin evet demediği bir tasarı..
İktidarın, milleti koyun sürüsüne dönüştürme tasarısıdır bu..
Malum RTE, iki de bir muhalefete yüklenir ya, bunlar 10 koyun bile güdemezler diye!
Şimdi iktidarın milyonlarca koyuna rahatça ve itirazsız çobanlık yapmak için gerekli koşulları yaratma çabasını görüyoruz.
***
Evet çobanlık! Bu yasa ülkede eşitsizliği daha da arttırma yasasıdır..
Hem cinsiyetler arasındaki eşitsizliği hem de zengin yoksul arasındaki eşitsizliği!
Bu açıdan bakıldığında, bu yasanın dini imanı da yoktur!
Yoksullar, yasanın kıskacında, şu dünyada adam gibi varolabilmek, ayakları üzerinde kalabilmek, yaratıcı olabilmek ve insanı koşullarda kendi başına yaşayabilmek için, özellikle de çağımızda gerekli temel bilgileri alamayacak ve becerileri kazanamayacaktır!
Milyonlarca yoksul piyasaya sürülecek, köle koşullarında çalışmaya zorlanacak, tabii beceri ve yeteneklerden yoksun olacağı için de ebedi yoksulluğa mahkum olacaktır. 
Çünkü çalışma dünyasının yeni dinamikleri, Bilgi Toplumu insanına ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir toplumun becerileriyle donatılmamış bir kimsenin, çağımızda tutunabilmesi mümkün değildir.
Toplumun zengin kesimleri, para babaları, orta sınıf ve üzeri, bir şekilde çocuklarına gerekli eğitimi aldırma olanağına sahip olacak..
Ama, toplumu oluşturan büyük çoğunluk, onmilyonlar, bu yasanın cenderesi içinde, üniversitenin hayalini bile göremeyecek.
Böylece üniversite kapısı önündeki bekleyişler, yığılmalar da bıçak gibi kesilecek, sorun çözülecektir!
Kızlar kapana kısılacak, ilk dört yıl eğitim alanların becerileri, sadece kekeleyerek okumanın ötesine geçemeyecek. Çünkü okur yazarlık, günümüzde alfabe okumak değildir. Dünkü toplantıda bir akademisyenin de altını çizdiği gibi, bilgisayar okuma, grafik okuma, metin okuyup anlama, kendini ifade edebilme, söyleneni anlama.. becerilerini kazanma, Bilgi Toplumu okuyanı olmaktır.
***
Bakan Dinçer diyor ki, 192 ülke arasında dünyada sadece 7 ülkede 4+4+4 uygulanıyormuş. Bu ülkeleri açıklamadıklarına göre, utanmış olmalı!
4+4+4 yasa tasarısı bu millete kurulmuş büyük bir tuzaktır, kumpastır.
Tasarı ülke ve millet düşmanıdır..
Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi, post modern bir diktatörlüğün tek başına eseridir!
Bence “post”u fazladır.. geçen yüzyılın, yani dünyanın çoktan aştığı bir diktatörlük türünün dayattığı yasadır bu..
Ne hükümet önerisidir, ne bakanlık..
İktidarbaşının talimatıyla, bazı milletvekili rütbesi verilmiş kişilerin, imam hatip önerisini yasalaştırma girişimidir.
Şimdi iktidarın, nereden güç aldığı belli olan zorbalıklarına, Meclis’te de şahit olabiliriz..
---12 Mart 2012 / Bilim ve Siyaset – Cumhuriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder