Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

12 Nisan 2011 Salı

“Ulus Devlet Bitti”, Kürtlere Osmanlıcılık veya Federasyon Verelim!


Yine bir gazetede “Anlayın artık: Ulus devlet bitti” başlığını görünce merak ettim ve okudum.. (*) Biliyorsunuz, egemen ülke teorisyenlerinin bizim gibi ekonomik (ve dolayısıyla siyasi..) boyunduruk altında tuttukları ülkelere dayattıkları düşüncedir bu... Kapitalizmin “ürünü” olan ulus devletler ile kapitalizm ve onun üst aşaması emperyalizm bütün haşmetiyle ayaktayken, ulus devletlerin nasıl bittiği veya bitmekte olduğu, anlaşılmamış ve çözülememiş bir muammadır!
Ayrıca, henüz uluslaş(a)mamış etnisiteler kendi ulus devletlerini kurarken...
Yılların ulus devletleri küçük ulus devletlere parçalanırken....
Ulus devletlerin sayısı durmadan artarak 200’e yaklaşmışken (**)
En son, Batı emperyalistleri, İslam ülkeleri coğrafyasını, (içinde bulundukları parçalanmışlık ve bölünmüşlük yetmezmiş gibi)  daha küçük ama uyduruk “ulus devletlere” bölme planlarını tartışırken..
Libya kaça bölünsün? Suriye’den kaç devlet çıkartabiliriz?! Irak’ı ne yapacağız?Ya Türkiye?
Bilinen bir doğrudur: Ne kadar küçük parça, o kadar rahat lokma!
***
 Sözkonusu yazarın bu kapsamda ne düşündüğünü bilmem. Ama yazısında bir genelleme yapmış ve bir noktaya odaklanmış: “Ulus devlet coğrafyası bitti.” Aslında kastı, Kürt meselesi!
Şu fikri çıkarsıyorsunuz: Sınırlar yeniden çiziliyor coğrafyamızda... Kürtler, dağınık; onlar bizim yüzyıl önce yaptığımız ulus devlet kurma saçmalığına şimdi soyunuyorlar... Gelin siz bizim yediğimiz haltı yapmayın, ulus devlet kurmayın, size gönlümüzü açalım, birlikte yaşayalım..
AKP iktidarına ve Türkiye’ye de diyor ki: Korkaklığı bırak, büyümek ve yayılmak senin genlerinde var, o nedenle ulus devlet olmayı terket, ulus devlet sınırlarını takma, bölgede genişle... Osmanlı’yı anımsa!
Yani özetle: Ulus devlet bitti, şimdi emperyalistlik ve yayılmacılık zamanı!
***
Bir savaş macerası öneriyor. Kaybedeceğimiz ne var diye bakıyor: Alt tarafı bizim Kürt bölgesi gider... “Kürtlere ulus devlet çağının bittiğini anlatamazsak, inandıramazsak, burası zaten gidecek” diye düşünüyor olabilir..
Bu nedenle ya herro ya merro, ne demekmiş Yurtta Sulh Cihanda Sulh zırvalığı! Zaten ne geldiyse başımıza bundan geldi!!  
Aslında şöyle düşünüyor: Kürt meselesi, Yeni Osmanlılık için bulunmaz bir fırsattır!
İnsan kendini, yani ateş olsa ancak cirmi kadar yer yakabileceği’ni bilmez ise, bildirirler insana!
***
Kürt Meselesi, zor bir sorundur. Bu sorunun üstünden gelmek için, ulus devlet üstü bir güce soyunmak, Özalcı bir önermeydi: Bu düşüncenin en masum hali, bir “Türk Kürt Federasyonu”dur. Böyle bir federasyonun bütün Kürtleri (Kürdistan’ı) kapsayacağı ve büyük bir federatif devlet doğacağı öngörülüyor...
Tabii tabii, zaten emperyalist ülkeler de bölgede böyle büyük bir yapı oluşturmamızı istiyorlardı tam da!!! Onlar, daha iyi kontrol için bölgeyi yeni devletlere parçalama peşinde koşmuyorlar sanki!
“Şimdi, madem ki ulus devletler bitti, o halde yeni Osmanlıcılık zamanıdır!”
***
Kürt meselesinde AKP’nin politikaları, birleştirici değil ayrışmacı oldu!
Ülkeyi yönetenler düşünüyor ki, Kürtler ayaklanırlarsa, ayrılmaya kalkarlarsa, bineriz tepelerine! Ya kesip biçme döneminin onyıllardır bittiğinin farkında değiller, ya da, ayrılırlarsa ayrılsınlar aymazlığı içindeler!
AKP’nin bir de en iyi bildikleri çözüm yöntemi “imamlık”..
Kürt kimliğine, Kürtçülüğe, ümmet fikri ile karşı çıkmak! Tarihsel olarak akıllarına başka bir şey gelmez! Ulusçu bir akıma karşı din silahını kullanmak, onların her zaman başvurdukları “müthiş parlak fikir” olmuştur!..
Ama Kürtler, devletin sünni imamlarını reddedince bu politika da tam çöktü!
***
Bizim kendiliklerinden menkul “ileri demokratlar”, ülkeyi demokratikleştirmeye ise hiç yanaşmıyor!
Meselâ seçim barajını yüzde 5 ve altına çekmeyi hiç mi hiç düşünmezler! Çünkü barajı düşürmek, kendi güçlerinden de yitirmek anlamına gelecek... Oysa böylece en büyük ayrımcılığı ve dışlayıcılığı yapıyorlar! Kürt dilinin de öğrenilmesi için ciddi hiç bir plan ve programları görülmüyor...
En önemlisi, ekonomik refahta birliktelik ve bütünleşme gibi bir düşünceleri, zerre kadar yok!
Şimdi, yayılmacılık zamanı!.. Eğer Kürtleri, çağımızda ulus devletlerin bittiğine inandırabilirse, hepsini Türk-Kürt Federasyonu ltında toplayacak..
Nasıl çözüm ama!

* Star, 8 Nisan 2011, Nasuhi Güngör
** Ulus Devlet Yıkıcılığı, Cumhuriyet Kitapları, Orhan Bursalı..
--12 Nisan 2011 / Bilim ve Siyaset – Cumhuriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder