Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

23 Ağustos 2014 Cumartesi

“2014 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” ve "İstanbul'un Suyu- DSİ"

CBT sayı 1431, 22 Ağustos 2014, Gündem

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri belirlemek iddiasıyla üç yıldır bir endeks yayınlıyor. 2014 yılına ilişkin 3. endeks de önceki hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katıldığı toplantıyla açıklandı. Endeksin hedefi “üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı” sağlamak. Gösterge tablosundaki sıralamada dikkate alınan noktalar şöyle açıklanıyor:
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler 5 ana konu ve 23 alt göstergeye göre  değerlendirilmiş:
* bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği (bilimsel yayın, atıf, ARGE ve yenilik destekleme programlarından alınan proje sayısı ve fon tutarı, ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı ve doktoralı mezun sayısı;  ağırlık oranı %20),
* fikri mülkiyet havuzu ,(Patent başvuru sayısı, patent belge sayısı, faydalı model-endüstriyel tasarım belge sayısı, uluslararası patent başvuru sayısı; ağırlık oranı %15)
* işbirliği ve etkileşim, (üniversite-sanayi işbirliği ile yapılan ARGE ve yenilik projeleri sayısı ve bunlardan alınan fon tutarı, uluslararası işbirliği ile yapılan ARGE ve yenilik proje sayısı ile fon tutarı, dolaşımdaki öğretim elemanı ve öğrenci sayısı; ağırlık oranı %25)
* girişimcilik ve yenilikçilik kültürü  (lisans ve üstü düzeyde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı, teknoloji transfer, teknopark, kuluçka merkezleri ve TEKMER’lerde tam zaman çalışan sayısı, teknoloji taransfer ofisinin varlığı, üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika program sayısı, ağırlık oranı %15)
* ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları”(akademisyenlerin teknopark, kuluçka merkezi TEKMER’lerde ortak veya sahip oldukları faal şirket sayısı vb.. ağırlık oranı %25)
Endekse, öğretim üyesi sayısı 50 ve üzerinde olan üniversiteler dikkate alınmış ve 144 üniversite araştırılmış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ilk üç sırada..
2014 Yılı İlk 10 Sıra (Parantez içindeki ilk sayı 2013, ikinci sayı ise 2013 yılı sırası)
1.             Orta Doğu T.Ü.              (1, 2)
2.             Sabancı Üni.                  (2, 1)
3.             Boğaziçi Üni.                (4, 6)
4.             Bilkent Üni.                   (3, 3)
5.             Koç Üni.                        (8, 8)
6.             Özyeğin Üni.                 (7, 4)
7.             İstanbul Tek.                  (5, 5)
8.             TOBB ETÜ                   (9, 10)
9.             İzmir Yük Tek. Ens.      (6, 7)
10.          Selçuk Üni.                    (–, –)

11. sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, 14.sırada Hacettepe, 15.sırada Ege, 17.sırada Atılım, 22. Çankaya, 27.Bahçeşehir, son sırada 50.Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi var. Marmara Üniversitesi, bu yıl listeye girememiş. 50 üniversitenin toplam puanı, en yüksek 83,09 ile en düşük 28,22 arasında değişiyor. 5 kategoriye göre de aldıkları puanlar gösteriliyor.
DSİ AÇIKLAMASI: İSTANBUL'UN SUYU
İstanbul’un içme suyu üzerine yayınlanan yazımıza DSİ Müdürlüğü açıklama gönderdi. 19. sayfamızda bunu göreceksiniz. Teşekkür ederiz duyarlıkları için. Gördüğümüz kadarıyla, büyük kuraklıklar olmazsa, İstanbul’un suyu uzun vadeli teminat altına alınıyor. Ama açıklamada dikkatimizi çeken bazı noktaların altını çizelim. Önce açıklamadan bir bölüm:
İSKİ tarafından Temmuz ayı başından itibaren alınan Sakarya nehri suyunun, Ömerli Barajı’nda seyreltilerek Emirli Arıtma tesisinde içmesuyu standartlarına göre arıtıldığı bilinmelidir... Sakarya ve Yeşilçay regülatörlerinden Ömerli Barajı’na basılan suyun büyük bir bölümü arıtılarak İstanbul’a verilmekte olup, bir kısmı da Ömerli Barajı’nda kalmaktadır. Bu nedenle Ömerli Barajı’nda seviye yavaş yavaş yükselmektedir."
***
Merak edilen noktalar:
*Ömerli Barajında su nasıl seyreltiliyor? Barajda 33 milyon m3 su kalmış. Ölü Hacimin en dip noktalarından mi su alınıyor? Ölü hacmin altındaki suyun, arıtma ile de içme suyuna dönüştürülmesinin zor olduğu biliniyor. Bildiğimize göre Fırat Plastik, ölü hacimden su alma projesini gerçekleştirmiştir.
* Emirli Arıtma Tesisi’ndeki arıtma, Sakarya suyunun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri dikkate alınarak mı yapılıyor? Arıtma Tesisi, Sakarya suyuna göre mi tasarlanmıştı?!
* Sakarya Yeşilçay’dan Ömerli’ye basılan suyun bir bölümü arıtılmadan veriliyor anlaşılan.. Neden? Bu su kalitesini düşürüyor.  
 Aslında anlaşıldığına göre, İstanbul’un içme suyu kalitesi, en azından bu aşamada oldukça düşük..
“Terkos”, içme suyu olma niteliğini ne kadar koruyor ne kadar yitirdi?
Bu konuda İSKİ araştırma yaptı mı, elde bilimsel raporlar var mı?
***

Gelecek Cuma yeniden birlikte olmak dileğiyle..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder