Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

29 Eylül 2013 Pazar

Rakamlarla ODTÜ: İktidarın Beğenisine Sunarız!


Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 27 Eylül 2013, Sayı 1384

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar bu akademik yıl açılış konuşmasında, uluslararası düzeyi çeşitli uluslararası kurumların verdiği derecelerle belgelenen ODTÜ ile ilgili bir dizi rakam açıkladı.. Bu rakamların, sayıların, verilerin sadece bir kısmını, Rektörün konuşmasından alarak, özellikle ODTÜ’ye durmadan saldıran bu iktidarın “beğenisine” sunmak istedim.. Onların beğenileri şüphesiz ki farklı kıstaslar içeriyor: akademik özgür olmamak, boyun eğmek, siyasi olarak dayatılanları kabul etmek, dinci olmak, üniversitenin devrimci ruhunu boğmak, kesip atmak gibi.. Tabii, iktidarın beğenisi lafın gelişi, aşağıdaki bilgiler, halkımızın beğenisine sunulmuştur..
Bana gelince, hiç te tatmin edici bulmadım! Neden ODTÜ dünyanın ilk 20 üniversitesi arasında değil diye soruyorum ODTÜ’lülere! Herhalde bir yanıtları vardır...
***

*58. eğitim-öğretim yılı
*Geçen yıl 7.816’sı lisansüstü olmak üzere 27.061 öğrenci eğitim – öğretim gördü.
*Derece veren programlara kayıtlı yabancı öğrencilerin sayısı son yıl içinde %10 oranında artarak 1.981’e ulaştı.
*Bu akademik yıl içinde 256’sı doktora olmak üzere toplam 3.864 ODTÜ diploması aldı.
*Öğretim Üyesi Yetiştirme Programınrdan (ÖYP) mezun ettiğimiz doktora öğrencisi 402’ye ulaştı. Halen, 500 ÖYP araştırma görevlisi de öğrenimde.
*Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) kapsamında 2004’ten bugüne 147 doktoralı araştırmacı çalışmalarını tamamlayarak kurumlarına döndü. Eylül 2013 itibarıyla 50 doktoralı konuk araştırmacı üniversitede araştırmalarını sürdürüyor.
* Akademisyenlerin 2012 yılında Web of Science’da taranan bilimsel makalelerinin sayısı bir yıl öncesine göre %14 artışla 1.306’ya ulaştı. * Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi başına düşen yurt dışı bilimsel dergi ve kitaplardaki makale sayısı son yıl içinde 1,58’den 1,73’e yükseldi.
* Üniversitede yürütülen TÜBİTAK ve San-Tez destekli projelerin sayısı son yıl içinde %10 artışla 339’a ve toplam proje bütçesi %16 artışla 218 milyon TL’ye ulaştı.
* ODTÜ uluslararası araştırma fonlarından en çok yararlanan üniversite.. bugüne kadar ülkemizde kullanılan 7. Çerçeve Programı fonlarının %11’ini ülkemize getirdi. Üniversitede yürütülen uluslararası projelerin sayısı son bir yılda % 25 artışla 71’e erişti. Toplam bütçe büyüklüğü ise %10 artışla 11,5 milyon Avro oldu.
* ODTÜ Teknokent’te 300’den fazla ARGE kuruluşunun başarısında çok önemli katkızı var. Teknokent firmaları ile akademik birimler ve merkezler arasındaki işbirliği de yaygınlaşmakta.
* Son bir yıl içinde Üniversite ile Teknokent firmaları işbirliğinde 97 ortak araştırma projesi başladı. Teknokent firmalarının desteklediği San-Tez projelerinin sayısı 52’yi buldu. Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından akademisyenlerimiz adına yürütülen uluslararası patent başvurularının sayısı 100’e, alınan patent sayısı ise 30’a ulaştı.         
* Geçen yıl, ODTÜ KKM’de 130 ulusal ve uluslararası konser, sergi, tiyatro, konferans ve benzeri etkinliğe ev sahipliği yaptı. Akademik birimlerimizin ve öğrenci topluluklarımızın yerleşkenin diğer mekanlarında 1.000’e yakın benzer etkinlikler gerçekleştirdi..

ULUSLARARASI SIRALAMA
* ODTÜ’nün eğitim ve araştırma alanlarındaki başarısı, son yıl içinde birçok ulusal ve uluslararası sıralamanın sonuçlarına da yansıdı. ODTÜ, bu yıl içinde Webometrics, Times Higher Education, Leiden, QS, URAP gibi kurumlar tarafından ilan edilen tüm uluslararası sıralamalarda konumunu yükseltti ve Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil eden üniversite olmayı sürdürdü.
* Bu yıl uluslararası sıralamalarda aldığımız sonuçlar: Üniversite bu yıl Mart ayında ilan edilen Times Higher Education (THE) “World Reputation Rankings 2013” sıralamasında en saygın 100 dünya üniversitesi arasındaki yerini 40 basamak yükselterek 51 – 60 bandına girdi. Dünyanın yaklaşık 150 ülkesinden 17.000 tanınmış akademisyenin görüşüne dayanan bu sonuç, ODTÜ’nün yurt dışında artan saygınlığın göstergesidir.
* QS firmasının bu yıl Mayıs ve Eylül aylarında ilan ettiği sonuçlarda da, dünya sıralamasındaki konumu yükseldi.
* Üniversite bu yıl 12 bilim alanında dünyanın en başarılı üniversiteleri arasına girdi. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye’den kendi alanında dünyada ilk 100’e giren tek bölüm olmayı sürdürdü. QS sıralamasında ODTÜ, eğitim ve araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm alanlarda, mühendislik ve teknoloji, temel bilimler, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında – diğer bir deyişle tıp dışındaki tüm alanlarda – Türkiye’deki en başarılı üniversite oldu.
* TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan ve bu yıl Temmuz ayında ilan edilen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde ODTÜ, değerlendirmeye alınan 136 üniversite arasında en girişimci ve yenilikçi üniversite olarak belirlendi.
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez oluşturulan “teknoloji geliştirme bölgeleri performans endeksi” sonuçlarıyla ODTÜ Teknokent, ülkemizdeki 32 teknokent arasında en başarılı teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edildi.
 * “ODTÜ Stratejik Planı 2011-2016” belgesinde yer alan “Eğitim Stratejik Programı” kapsamında, lisans eğitiminde kalite güvencesi sağlanmasına yönelik olarak “ODTÜ Eğitim Planlama Komisyonu”nun hazırladığı yol haritası uygulamaya girdi.  
* “Merkezler için İşbirliği Geliştirme Programı (MİGEP)” ODTÜ’nün insiyatifi kapsamında, elektrik-elektronik-bilişim, biyomedikal, enerji ve otomotiv sektörlerine yönelik faaliyet gösteren 6 araştırma merkeziyle (BİLTİR, BIOMATEN, GÜNAM, MEMS, MODSİMMER, RÜZGEM) bağlantılı lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını desteklemek üzere Kalkınma Bakanlığı’ndan toplam 1 milyon TL ödenek sağlandı. Sanayide çalışan veya sanayiden burs alan 25 lisansüstü öğrenci, merkezlerin altyapısını kullanarak tez çalışmalarını yürütmeye başladı.
* Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından ilk kez 2013 yılı için çıkılan çağrıya, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent, 1513 proje desteği alan 10 üniversiteden birisi oldu...
***
Gelecek Cuma yeniden burada ve birilkte olacağız, sevgi ve dostlukla..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder