Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

8 Temmuz 2013 Pazartesi

Evet Üniversitelerimiz Varlar – 3


CBT Gündem, sayı 1372, 5 Temmuz  2013

Taksim Gezi Parkı’nda yapılaşmaya karşı başlayan direniş ve Türkiye’ye yayılan protestolar, ülkede halkın doğrudan siyasete müdahalesini gündeme getirerek (Bknz. Cumhuriyet’te yayımlanan yazılarım), yepyeni bir dönemin kapılarını açtı... Üniversiteler nerede, diye sormuştuk.. Pek çok üniversiteden bilim insanlarının direnişi destekleyen bildirilerine bu köşede yer verdik.. 
Derken, Galatasaray, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve daha pek çok üniversitede mezuniyet törenleri, DirenTaksim ruhuna tanıklık etti. Ama en şaşaalısı beklendiği gibi ODTÜ mezuniyet töreninde oldu.. ODTÜ, Başbakanın ziyaretleri sırasında zaten polis baskısını çok iyi biliyordu. ODTÜ’lü öğrenciler GeziRuhu’na uygun yaratıcılık ve mizah dolu pankartlarla Devrim Stadyumu’nda boy gösterdiler!
***
Bu arada, Mersin Üniversitesi’ni hatırlatalım: 106 akademisyen yaylınladıkları bildiride, "Hükümetin şiddete, göz altılara, sindirmeye, tehdit etmeye, kibre dayalı, dolayısıyla, ifade özgürlüğünü hiçe sayan, antidemokratik uygulamalarını kınıyoruz" sözlerine yer verildi:
"Biz aşağıda isimleri bulunan ve Mersin’de yaşayan üniversite çalışanları, 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı ’nda başlayan demokratik toplum hareketini destekliyor, hareketin başladığı günden bugüne, yurdun çeşitli bölgelerinde, hükümetin şiddete, göz altılara, sindirmeye, tehdit etmeye, kibre dayalı, dolayısıyla, ifade özgürlüğünü hiçe sayan, antidemokratik uygulamalarını kınıyoruz. 


“Gezi Parkı’nda başlayan ve sonrasında bütün yurda yayılan eylemlerin, sadece ağaçların sökülmesine ilişkin bir tepki olmayıp, 

• Kentsel dönüşüm projelerinin, kentte yaşayanları hiçe sayan dışlayıcılığı ve kentlerin kar hırsına terk edilmesi, 
• Özel hayata yapılan müdahaleler, 
• Gençlik, çevre , kadın ve benzeri alanlarda oluşan demokratik muhalefete karşı sergilenen otoriter tavırlar, 
• Kadına dönük cinsiyetçi politikalar, 
• Üniversitelerin akademik-demokratik özerkliğini ortadan kaldırarak bilimi piyasanın hizmetine sunan düzenlemeler, 
başta olmak üzere, son yıllarda karşı karşıya kaldığımız antidemokratik uygulamalara bir tepki olduğunun farkındayız ve Taksim Gezi Parkı’nda ortaya çıkan talepleri destekliyoruz.”
*** 

EGE ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ

Dernek üyeleri bir basın toplantısında bir araya gelerek, ortak açıklamalarında, “bu direnişi yaşadığı kimlik bunalımını kısa sürede atlatmış; yurtsever, aydınlıkçı, barışçıl ve onurlu bir halkın demokratik tepkileri olarak  görmekteyiz. Ne yazık ki anayasadan gelen hak ve özgürlüklerini kullanma noktasında, ulusal değerlerine sahip çıkmaktan başka amacı olmayan eylemcilere, toplumun can güvenliğini koruması gereken emniyet güçleri tarafından; genç, yaşlı, kadın demeden, biber gazı, tazyikli su, cop, akrep ve tomalarla orantısız güç kullanmak suretiyle acımasızca müdahale edilmesi sonucu, ciddi yaralanma ve can kayıplarının yaşanması toplumun belleğinde derin yaralar açılmasına sebep olmuştur” denildi.

Ege Öğretim Elemanları Derneği ve Ege Üniversiteli öğretim elemanları 20 maddelik bildirilerinin sonunda özetle şu görüyler paylaşıldı: “Bilimsel, çağdaş ve özgür düşüncenin temsilcisi olan bizler, gerek sosyal medya gerekse meydanlarda sergiledikleri  demokratik duruş ve sorumluluk anlayışlarıyla bu ülkenin geleceği olduğunu bir kez daha kanıtlayan  gençlerimizin ‘halkı isyana teşvik ettikleri’ gerekçesiyle gözaltına alınmalarını ve toplumun demokratik haklarını kullanmak isterken maruz kaldıkları insanlık dışı polis şiddetini kınıyoruz... demokratik tepkilerini ortaya koyan vurttaşlarımızın da şiddet unsuru taşıyan, kamu malına zarar veren her türlü eylemden, sürecin masumiyetini hedef alan art niyetli provakasyonlardan uzak durmalarını diliyoruz...”
***
Bu sayımızda Türkiye’de kadının durumu raporunu, Prof. Esin Ergin hazırladı. Esin hanım, Mayıs sonunda Ankara’da yapılan ve benim de katıldığım 21.Yüzyılda Planlama toplantısındaki çok ayrıntılı sunumunun bir özetini dergimiz için hazırladı, teşekkür ederiz...
Yine başka bir yazıya daha dikkatini çekeriz, özellikle AKP iktidarı ve yandaşlarının pompaladıkları dış mihraklar iktidarı yıkmak için bu direnişi düzenledi şeklindeki, en son olarak da  “Yahudi Lobisi’nin İşi” biçimindeki uydurma değerendirmelerden yola çıkarak, komplo teorilerinin aslı astarına bir baktık.. Reyhan Oksay hazırları..  Haftaya devamı var..
Gelecek Cuma yine birlikte olalım.. Sevgilerimizle...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder