Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

30 Kasım 2012 Cuma

Adalet ve Eşitlik İçin Meydanlar Dolar


Yakında CHP bütün Türkiye’de adalet mitinglerini başlatabilir! CHP Aydın milletvekili Bülent Tezcan ile Kitap Fuarında Balbay etkinliğinin hemen ardından bir köşede söyleşiyoruz.. Tezcan, mahkemelerdeki adaletsizliklere ve hukuksuzluklara karşı ülke çapında adalet mitingleriyle yanıt verilmesi gerektiğini ve bu konuda parti içinde çalıştığını söyledi: Ülke çapında halk arasında güçlü bir adalet isteği var!
Çok doğru! Yapılan anketlere  baktığınızda, adalet ön sıralarda yer alıyor.. Evet, o halde!?
Tezcan aynı zamanda “Seçim ve Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı”.. Yani tam da yetki ve sorumluluğu alanına giriyor bu konu. Üstelik avukat...
***
Adalet ve eşitlik isteği, kamuoyu yoklamalarında en çok dile getirilen olgular olarak ön plana çıkıyor. Konda’nın gerçekleştirdiği son “saha araştırması”nda, milletin Anayasada yer almasını istediği temel ilkeler arasında en çok görmek istediği ve önem verdiği ilke olarak "haksızlığa karşı adalet" önplana çıkmış: yüzde 65.1.
"Her türlü farklılık arasında eşitlik" de, hemen adalet isteğinin ardından geliyor: Yüzde 50.4..
Hemen sarılmak ve mitinglerde yüzbinlerce bayrağa yazılması gereken iki büyük talep: Adalet ve Eşitlik!
Çeşitli kamuoyu araştırma şirketlerinin benzer araştırmalarında da adalet en çok vurgulanan konular arasında.
Aslında yaşadığımız 10 AKP yılının en çok neyi parçalayıp yokettiğine bakmak isterseniz, halk içinde yükselen bu taleplere bakmanız yeter! AKP 10 yıldır yönettiği ülkede, büyük kargaşalıklara ve toplumdaki derin yarılmalara yol açtı ve savaş rüzgarları estirdi, özgürlükleri baskıladı.. Adalet ve Eşitlik, iktidarca çiğnenen ve dışlanan iki önemli alan..
Adalet, Silivri mahkemelerinden ve zindanlarından yükselerek bütün dünyaya yayılan o büyük ve gür sesin de rengidir, adıdır!
***
 Adalet, şüphesiz ki salt bir mahkeme ve hukuk konusu değildir. Toplumsal yaşamda ve ilişkilerde, hemen hemen bütün katmanlarde, özellikle halkın devletle her türlü ilişkisinde, veya devletin halk üzerindeki bütün tasarruflarında Adaletsizliklerin diz boyu olmasa, bu talep anketlerde bu kadar ön plana çıkmazdı.. (Üniversite ve bütün devlet sınavlarında rezillikler dizboyu!)
Adaletsizlikler, salt mahkemeleri (hukuk) kapsamıyor dedik. İktidarın bütün işe alımlardan tutun, mağdur ettiği, haksızlık ettiği yüzlerce konu ve milyonlarca insan var. Hızlı bir çalışmayla halk arasındaki bu adalet isteğinin dayandığı bütün nedenler ortaya çıkartılabilir ve Adalet bayrakları dalgalandırılır.
Eşitlik talebi, toplumda her zaman çok güçlüdür, adaletsizliğin de hemen her alanda yarattığı büyük bir toplumsal sorundur. Kamuoyu yoklamalarında halk ilginç bir şekilde bu adalet ve eşitlik isteğini yan yana getiriyor. İktidarın belirlediği ve yönlendirdiği hemen bütün konularda yandaş kayırmalarının ayyuka çıktığını düşünecek olursak, aslında halkın bu kayırmacılığı, yasalar ve uygulamalar karşısında eşitsizliği herkesten daha iyi gördüğü söylenebilir. Çünkü o bunları bizzat yaşıyor!
Adalet, halkın çok somut kavradığı bir üstyapı kavramıdır! Hukuk değil a-d-a-l-e-t! Bülent Tezcan, buna dikkat çekiyor. Sağcıların, en çok ığdış etmek amacıyla olsa gerek, en çok kullandığı kuvramdır adalet: Adalet Partisi, mesela!
Eee, daha ne duruyorsunuz!

BEHİÇ AK SERGİSİ
Arkadaşımız Behiç Ak’ı siz o nefis Kim Kime Dum Duma bantının çizeri olarak bilirsiniz belki de daha çok. Ama o bir tiyatro yazarı, çok eserleri olan hemen heapsi de oynanan bir yazar. Yetmedi, bir öykü yazarı aynı zamanda ve Türkiye’de ve Japonya’da çocukların tanıdığı Behiç Ak ise nefis bir masal anlatıcı! Şüphesiz filmciliği ve senaryo yazarlığı da var.
KarşıSanat’da Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği ve Behiç Ak’ın bu “dört kol çengi” durumunu anlatan bir sergiyi izleyin derim.. Hem gülün, düşünün hem de Behiç’in dörç bir yanını tanıyın. Beyoğlu Erol Dernek Sokak Hanif Han’da, 14 Aralık’a kadar...
Sergiden bazı karikatürleri de yarın bloğuma koyacağım..
-- 29 Kasım 2012 / Bilim ve Siyaset - Cumhuriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder