Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

18 Kasım 2010 Perşembe

Büyük Dönüşüm'e Doğru-3 “Başkan Erdoğan”


Üç-dört yazıdır türban üzerinden ve Başbakanın açıklamalarından yola çıkarak, siyasi kısa-orta geleceğimiz üzerine çıkarsamalar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir özet.
Başbakan'ın kafasındaki plan açık ve seçik:
1) Haziran 2011'de ki seçimlerde, en az bugünkü oy ve milletvetkili çoğunluğunu korumak. Ama daha fazlasına ulaşmak; öyle ki Anayasa değişikliğini, referanduma bile gerek kalmadan gerçekleştirebilecek bir çoğunluk despotizmi elde etmek..
2)Yeni Anayasa”yı gerçekleştirmenin, Meclis'in en önemli gündem maddesi olacağını, Başbakan'ın açıklamalarından anlıyoruz.
***
Yeni Anayasa sadece türban gibi bir alt sorunu çözmek için hazırlanmıyor! Türban'ı, iktidarda kaldıkları sürece, oldu bitti hukuksal durumlar yaratarak (YÖK uygulamaları, yarın da ilk öğretim ve liseler için MEB ve iktidar dayatmaları..) istedikleri doğrultuda çözebilirler. Oluşturdukları Yeni Yargı'dan da türlü çeşitli yorumsal destek alabilirler!
Yeni Anayasa herşeyden önemlisi, Recep Tayyip Erdoğan'a, yeni bir yönetim tarzı yaratmak için gereklidir!
Başkanlık Sistemi uzun süredir ısıtılıyor. Burhan Kuzu, RTE'nin arzuları yönünde, Başkanlık sisteminin içeriksel tanımını yapmak için görevlidir!
AKP'nin iç çekirdeğinde, yeni başkanlık sisteminin hukuksal ilkeleri vb saptandı veya saptanıyor. Başbakan, bu ve benzer pek çok konuda bir dizi gizli hazırlıklar yaptırmaktadır. Örneğin Yeni Anayasa'da Kürt meselesinin de (türbanın serbestliği gibi) nasıl ele alınacağı konusunda şüphesiz ki hazırlıkları vardır.
Bana sorarsanız, Başkanlık Sistemi'ni de içeren Yeni Anayasa'nın kaba taslağı hazır. Bir acar haberci, bunu bulup çıkartabilirse, iyi bir iş yapmış olur!
***
Yeni Anayasanın ülkeyi yönetsel ve fiilen, daha çok İslama açacağı kesindir. Yeni Anayasa'nın, bugünkü ılımlı İslamın bir adım ötesinde, ama ülkeye kısa dönemde İslami Cumhuriyet karakteri kazandıracak bir yapıda olacağını kestirmek, Başbakan'ın köktendinci eğilimlerini dikkate alırsak, zor olmaz.
Başkan Erdoğan”ın dayanacağı sistem, açıktır ki daha çok otoriter bir karakter taşıyacaktır!
***
Başkanlık Sisteminde Medya, Başkan Erdoğan'ın anlayışı hızasında ve sınırında “görev” yapacaktır! Yandaş medyadaki etiksizlik/ahlaksızlıkların, dayatmaların, kesip biçmelerin, otoriter bir rejimde daha üst düzeye tırmanacağını, merkez medyanın Başkanlaşacağını, “demokratik medya”nın ise oldukça etkisiz bir hale getirileceğini ve “göstermelik demokrasi” vitrininde mostralık olarak kalacağını, (en azından bir süre daha) söyleyebiliriz.
Tabii, bunlar Erdoğan'ın gönlünde yatanlardır... Ne ne kadar ve nasıl gerçekleşir, Türkiye gibi sürprizlerle yatıp kalkan bir ülkede bilemeyiz!
***
Yeni Anayasa düzeninde, Başkan'ın Hukuk ve Yargı Sistemi olacaktır.
Başkan Erdoğan”, henüz bu makama oturmadan, hukuk/yargıda Başkanlık sistemini gerçekleştirmiş durumdadır.
Referandum'la gerçekleştirdiği değişiklikler, “Başkan”a neredeyse tek başına yargı sistemini oluşturma hakkı vermiştir.
Bu değişiklikler, Yeni Anayasa'ya olduğu gibi monte edilecektir.
Yeni Anayasa, Erdoğan'ın, önceki yazıda irdelediğimiz konuşması doğrultusunda, Meclis'de geniş mutabakat sağlanırsa (yani diğer partiler de ikna edilir ve AKP'yi desteklerse!) geniş bir “uzlaşı” ile çıkacak; yoksa AKP'nin despotik çoğunluğunun Anayasa'sı olacak.
***
Evet, şimdilik çıkarsamalarımız böyle.
Sorular sorabiliriz, ki bunlar didiklenmesi gereken meselelerdir:
Örneğin, Erdoğan, seçimlerde, bugünkü çoğunluğunu koruyabilir mi, daha büyük çoğunluğa ulaşabilir mi? (Bu amaca yönelik olarak, bütün siyasal, güncel, ekonomik önlemleri alıyor, parasal hiç bir zorluğu da olmayacaktır!)
CHP, bu durumun farkında mı, ne yapabilir ve nasıl bir programla seçimlere girmeli ki, Erdoğan'ın hedeflediklerini gerçcekleştirmesini engelleyebilsin?
Vb.. Bir kaç “ezber bozucu” soru var aslında, ama bunlar üzerine biraz düşünüp yazmak en iyisi!
İyi bayramlar..
http://orhanbursali.blogspot.com ; obursali@cumhuriyet.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder