Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

25 Mayıs 2013 Cumartesi

İki Okur Mektubu, Bir Duyuru: 21.Yüzyıl İçin Planlama


KADININ GÜCÜ!
"Her yazısını zevkle okuduğumuz değerli hocamız Doğan Kuban, "Gelecek Bilinçli Genç Kızlarımızın Sırtında Yükselecek" isimli yazısında önemli bir gerçeği dile getiriyor. Değerli hocamızın izniyle ben de bu konudaki düşüncelerimi kısaca yazmak istiyorum.
Herkes bilir ki okuyup yazması olmayan bir ana bile çocuğuna: "Yavrum, oku da adam ol!" der. Der ama fikirsel ve bilimsel bir katkıda bulunamaz. Çünkü kendinde yok ki çocuğuna da versin. Baba her ne kadar maddi imkânları sağlasa da, çocuğu yetiştiren ve yönlendiren genellikle anadır. Ana bilinçliyse çocuk da bilinçli yetişecektir. 
Toplum düzenleri insana hizmet gayeli kuruluşlardır. Eski çağlardan beri devam eden "İNANÇ" kuruluşları da bu maksatla varlar. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz sömürü düzeni tarafından "inanç" öyle yozlaştırılmış ki, nüfusun yarıdan çoğunu oluşturan hanımları inanç şartlandırması ile bir lokmaya muhtaç hale getirip, kula kulluk etmeye zorlamışlar.
Evet, bir ülkenin gerçek kalkınması, bilinçli ve kültürlü anaların yetişmesine bağlıdır. Ülkede verimsiz çekişmelerden ziyade, tüm kızlarımızı okutup, kültürlü analar yetiştirilirse, onlarda çocuklarını kültürlü olarak yetiştireceklerdir. Aydın olarak yetişen insanların önünü kimse kesemez. Bir ülkeyi de ancak bilinçli ve kültürlü insanlar kurtarabilir. Öyleyse haydi kızlar okulaaaa!..."
Esat Yavuztürk

***

UYGULAMA GERÇEKTEN ÖYLE Mİ?

"Yıllardır yazılarınızı takip eden bir okurunuzum. 21 Mart 2013 tarihli yazınızın altında ÖSYM notunuzu okuyunca yazma gereği duydum. Geçen yıl (1 Nisan 2012) üniversite sınavlarına (salon ve sıra no bizde saklı) girdim.
 İki erkek görevliden birinin sınav boyunca bana yakın sırada oturup beni dikkatle izlemesinden rahatsız olmuştum ama kuşkulanmadım. Sınavın bitmesine yakın, ilk ve son öğrenci sınavı bitse de çıkmasın dedi bu görevli. Ben son öğrenciydim ve ilk öğrenci de genç ve sessiz bir gençti. Görevli; “Biz soru anahtarlarını ve kitapçıkları yanınızda zarfa koyacağız ve ileride bir şikayet olursa mahkemede sizin bilginize başvurulacak'' dedi. Peki dedim ve bekledim. Baktım ki cevap anahtarlarını ve soru kitapçıklarını toplayıp ağızlarını yapıştırmadan gidiyor, itiraz ettim: “Neden kapatmıyorsunuz?” “Başkan'ın yanında yapıştıracağız” dedi. “Peki bu her türlü suiistimale açık değil mi?” soruma “Uygulama böyle” yanıtını verdi.
Ben de o an ÖSYM yandaşçılığının Ankara'dan yürütüldüğünü düşünüyordum. Aradan geçen bir kaç ay sonra ise bunun tam aksi olacağına kanaat getirdim. O an görevliye “Başkan'ın yanına biz de geleceğiz” diye ısrar etmem gerekirdi. Sınavda 2-3 kişinin sınavın ortasında çıktığını gördüm ki yaşları 38 üstüydü. Bu kişi bu yaşta okuyorsa terfi gereğidir. O halde nasıl bu kadar kısa zamanda çıksın? Ya da neden başarısız olacağı bir sınava girsin? Bulunduğum sınav salonunda sanıyorum iktidarın yandaşları vardı.
Bir küçük not da AÖF Türk Siyasi Tarih kitaplarının içeriği hakkında söylemek isterim. 5.dönem tarih okuyanlar da aynı kanıda. Atatürk'ü diktatör gösterip, muhalif olanları her yerde İstiklal mahkemeleriyle susturmuş olarak anlatıyorlar. Dinci oldukları söylenenlerse aslında laik, ilerici imiş. Yani Cumhuriyet tarihini ters yüz etmişler. Sosyal medya gruplarında öğrencileri uyardım. Ama çoğunluğu 140 puanla AÖF'ye giren kültürsüz kesim. Bu konular hiç de yabana atılacak şeyler değil."
Feriha Genel
 
***

21. YÜZYIL İÇİN PLANLAMA


Devlet Planlama Teşkilatı eski Başkanı Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve arkadaşlarının başlattığı ve 3 yıldır sürdürülen 21.Yüzyıl İçin Planlama toplantısı, Tarih 30 – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu’nda gerçekleşecek. 
Program şöyle:
30 Mayıs 2013 Perşembe 9.30 – 10.00 Açılış: Prof. Dr. Erkan İBİŞ (Rektör), Prof. Dr. Bilsay KURUÇ (Emekli, AÜ SBF), Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN (AÜ SBF KAYAUM Müdürü)
10.00 – 12.30 İNSAN VE PLANLAMA, I: Prof. Dr. Oktar TÜREL Oturum Başkanı, Prof. Dr. Esin ERGİN, Doç. Dr. İlhan DÜLGER
14.00 – 16.30 İNSAN VE PLANLAMA, II: Prof. Dr. Korkut BORATAV, Oturum Başkanı; Prof. Dr. Metin DURGUT (ODTÜ), Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Eski Bakanı, Eski Başbakan Yardımcısı), Orhan BURSALI (Cumhuriyet Gazetesi)
31 Mayıs Cuma: 10.00 – 13.00 Kaynaklarımız ve Planlama, Mehmet Torun, Oturum Başkanı (Maden Mühendisleri Odası Başkanı), Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR (Orman Mühendisleri Odası Eski Başkanı), Tayfun ÖZUSLU (Maden Mühendisleri Odası), Dursun YILDIZ (İnşaat Yüksek Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı)
14.00 – 16.30 Genel Değerlendirme: Prof. Dr. Sencer İMER, Oturum Başkanı (Aksaray Üni., İİBF Dekanı), Oktay KÜÇÜKKİREMİİ (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü), Oğuz TÜRKYILMAZ (Makine Mühendisleri Odası, Enerji Çalışma Grubu Başkanı), Mehmet KAYADELEN (Maden Mühendisi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi), Orhan BURSALI (Cumhuriyet Gazetesi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder