Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

5 Nisan 2013 Cuma

Ekonomide Yüksek Teknoloji Üretimine Geçişi Başaramayan Sürünür


 CBT Gündem, Sayı 1359, 5 Nisan 2013
Hükümet neden frene bastı ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler liginde rezalet sayılabilecek bir oranda yüzde 2,2 gerçekleşti ekonomik büyüme? Ekonomiyi salt ithalatla (mal ve sermaye!) çevirebildiği için! Bu durum cari açığı tehlikeye boyutlara ulaştırmaya başlayınca, dışarıdan da gelen uyarılar üzerine, frene bastılar ve büyüme düştü! Ekonomiyi büyütecek öz kaynaklar/tasarruflar az.. İç kaynakları seferber edecek, ithal ettiğiniz pek çok şeyi içeride üretebilecek bir dinamik siyasetiniz yoksa, hiç bir şeyinizi yok demektir!
Türkiye’nin bu kısır döngü içindeki açmazını çok net anlatan yeni bir yazı ile,  ekonominin esas görülmesi gereken fotoğrafını, geçen haftaki sayımızdan sonra, yeniden ve daha ayrıntılı olarak gözler önüne seriyoruz. 
Bayram Ali Eşiyok yazısında diyor ki “İmalat sanayi ihracatı esas olarak düşük ve orta teknolojilere dayalı gelişiyor, yüksek teknoloji ihracat değeri ise son derece marjinal... Türkiye imalat sanayi sadece düşük teknoloji içerikli sektörlerde net ihracatçı (dış ticaret dengesinin fazla verdiği), diğer tüm kategorilerde ise net ithalatçı...”.. Tablolarda durumu inceleyin lütfen.. 
Bu dergi, yıllardır bu konuyu gündeme getiriyor, Aykut Göker, PolitikBilim köşesinde yayımlanan 505 makalesinin büyük çoğunluğunda yazdı durdu. Şimdi Ali Akurgal ve Müfit Akyos, konunun yine en iyi bilirlerinden iki uzman da, başka açılardan damardan konuya giriyorlar.. Yurtseverliktir bu… Bu köşede ve gazetedeki köşemde onlarca yazı yazdım ben de, yıllardır..
Nihayet, Türkiye ekonomisi, düşük teknoloji- sanayi ürünleri üreticisi/ihracatçısı konumunu değiştirmedikçe, bu kötü sarmaldan kurtulamaz. Olayın bir başka boyutu, artık geçen süre içinde, bütün paydaşların bu gerçeği/olguyu kabul etmiş olmalarıdır. Hükümet dahil! Sanayi kesimi bunu çok sık dile getirir oldu.
Dahası, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilikçi olmak, yüksek teknolojiye yönelmek, temel sloganlar olarak piyasada konuşulup duruyor… Bu konularda önemli teşvikler veriliyor.
İSO ÖDÜLÜ
Mesela İstanbul Sanayi Odası bir kaç yıldır üyelerini yenilikçi olmaya özendiriyor. İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ 2013 yarışmasına katılmak için son tarih 10 Nisan.. Duyuruda deniyor ki, “İstanbul Sanayi Odası tarafından ülkemizin inovasyon altyapısının gelişimine ve inovasyon bilincinin Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla “İSO İnovasyon Ödülleri” verilecektir. Ödüle, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik tüm sanayi kuruluşları başvurabilir. Aday firmaların www.iso.org.tr/inovasyonodulleri internet adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu 10 Nisan 2013 tarihine kadar İstanbul Sanayi Odası’na iletmeleri gerekmektedir.”
***
İzmir Genç İşadamları Derneği de, 2013 İnovasyon Ödülleri kapsamında en inovatif projeleri ödüllendirilecek bir organizasyon yaptı.. İGİD Başkan Vekili ve İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Selim Doğanata diyor ki: 
“İzmir Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi-EBİLTEM,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı, KOSGEB ve üyesi bulunduğumuz ESİDEF desteği ile gerçekleştireceğimiz bu program ile inovasyonun, şirketler ve işletmecileri için tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulamayı amaçlıyoruz.  ‘İzmir İnovasyon Ödülleri, 2013’ programı ile İzmirli işletmelere; ‘ İnovasyonun güçlü rekabetin temel unsuru haline geldiğini, vizyonunda inovasyon olmayan firmaların geleceklerinin risk ve bilinmezlikler ile dolu olduğu’ mesajını vermeyi hedefliyoruz.”
Gördüğünüz gibi herkes yenilikçi bir ekonomi peşinde! Alphan Manas, konunun girişimcisi olarak diyor ki: 
Yenilikçi düşünüp cesaretle davranan girişimciler dünya ekonomisini yönlendiriyor, bilgi teknolojileri üreten, yeniliklerle toplumların karşısına çıkanların hüküm süreceği, inovatif düşüncenin kazanacağı yeni bir döneme girildi; bu döneme uyarlanabilen girişimciler kazanacak, uyarlanamayanlar ise kaybedecek. Artık parlak bir fikri, tüketim alışkanlıklarını değiştirecek projesi bulunanlar kazanabilecekler. Bunun için mekan ve koşullar önemini yitiriyor ve bir nevi fırsat eşitliği oluşuyor.”
Tabii, bu döneme girileli çok oldu! Ayrıca bu saptama tek tek üretenler için geçerli değil, ülke ve devlet politikası olarak da geçerli!
 Bir haber daha: 
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, TÜBİTAK ve GRİMED tarafından desteklenen Enformasyon Teknolojileri Proje Yarışması 21-23 Mart tarihleri arasında yapıldı. Haberleşme Sistemleri, Elektronik, Görüntü İşleme, Bilgi Teorisi, Elektrik Sistemleri, Güç Elektroniği, Kontrol Teorisi, Gömülü Sistemler, Robotik, Endüstri, Endüstriyel Optimizasyon, Sistem Dizaynı, Çok Disiplinli Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Optik Mühendislik, Enerji Uygulamaları ve ilgili konuları ile tasarlanan projeler yer aldı. 73 başvuru arasından ilk üçü paylaşan gençlerin ödülleri verildi. “Sıvı azotunu buzdolabı vb sistemlerde kullanarak soğutma zamanını düşürmek” adlı projesi ile Gökhan Aldemir, Elif Güler ve Ali Güler birincilik; Mobil Uygulamalar Konusunda Birinciliği “Ambulans sistemleri için hasta kabini dijital kontrol paneli” adlı projesi ile M. Hakan Yusufoğlu ve Deniz Sümbüllü, 3D Modelleme Konusunda Birinciliği, “Görüntü işleyen internet kontrollü 3G mobil robot” adlı projesi ile İlyas Küre aldı.."
Bütün bunlar iyi güzel de, biz Türkiye ekonomisinin en kısa zamanda temelden büyük bir değişime uğrama zorunluluğundan bahsediyoruz! Bu, büyük bir yeni ulusal bilim, teknoloji ve yenilikçi politikaların geliştirilmesi ve amansızca uygulanması konusudur.  Bu, Türkiye’de yoktur.. Neler yapılması konusunu anlamak için de, Eşiyok’un tablosu bize net olarak anlatıyor: En önemli ithal ürünlerin ülke içinde üretilmesi için büyük teşvikler…
TÜRKİYE İNTERNETİ
Ülkemizde İnternet 12 nisanda 20. yılını doldurmuş olacak. 8-21 Nisan'da 16. İnternet Haftası toplantıları düzenleniyor. Bilişim STK Platformu olarak bütün etkinlikleri  http://bt-stk.org.tr ve http://internethaftasi.org.tr sitelerinden izleyin, katılın ve katkıda bulunun.
İnternet Haftası toplumda internet kültürünü yaymak, internet bilincini yaratmak, interneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca interneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamakta. Türkiye internetinin gündemindeki sorunları tartışmak, özellikle yönetişim, yasal düzenlemeler, serbestleşme, internet ve telekom sektörünün gelişimi, yaşamı, eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını gündeme getirmek; bireysel güvenlik, internetin güvenli kullanımı, mahremiyet, bilgi güvenliği, sosyal ağlar ve Bilgi Toplumu kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak, bu İnternet Haftası için seçtiğimiz önemli bir hedef...
Unutmadan: İnternet konusunun, Bilgi Toplumu ve Bilgi ekonomilerinin de ana damarı olduğunu unutmayalım..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder