Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

19 Nisan 2013 Cuma

Boş Sözlere Karın Tokluğu


CBT Gündem 1361, 19 Nisan 2013


Bir yandan, ARGE ve inovasyon olmadan, orta ve yüksek teknoloji ürünleri ve dışarıdan bunca ithal ettiğimiz makine techizat, hammaddeleri burada üretir hale gelmeden, Türkiye’nin bir üst ekonomik sınıfa atlayamayacağı gerçeğinin aslında ayırdında bir iktidar elemanlaır var.. Ama bir o kadar da ne yapacağını bilemeyen veya yapmak istemeyen...
Araştırmacı B. Ali Eşiyok’un bu hafta bir yazısını daha yayımlıyoruz; Eşiyok 1960 başlarında hemen hemen aynı ekonomik ve sosyal göstergelere sahip olan Türkiye ile Kore’nin bugünkü durumlarını karşılaştırıyor ve başarımlarını ölçüyor bu kez de!
Eşiyok’un, geçen sayılarımızda Türkiye’nin üretim ve ihracatında orta ve yüksek teknolojinin yerini araştıran yazılarına yer vermiştik.. Fotoğraf çok netti: Türkiye imalat sanayisi düşük teknolojili yapısıyla, ülkenin kaderini değiştirecek bir yapıda değildi. Türkiye dört yıldır bir adım ileri gidemiyor, çünkü ulusal milli gelir 10 bin dolar civarında donmuş durumda. İktisatçılar bunu “orta gelir tuzağı” olarak tartıştı..
Düşük teknolojik yapı, ülkeyi daha ileriye götüremez..  Ne zamana kadar? Kısa ve orta vadede büyük bir atılım gerçekleşinceye.. Bu nasıl olacak? Konuyu yeni anlamaya  çalışan bazıları gazete köşelerinde yazıyor: Türkiye üniversitelerinde büyük araştırmalar yapılıyor, bunlar ekonomiye yansıyacak ve büyük bir patlama yaşayacağız! Ölme eşeğim ölme! Evet tam anlamıyla öyle!
Biz onlarca yıldır bu “büyük patlama”yı biliyoruz, izliyoruz. Üniversitelerde yapılan araştırmaların sonuçlarının ekonomiye yansıması o kadar kolay bir olgu değil, oralardan tek tük iyi araştırmaların çıkacağı muhakkaktır, zaten çıkıyor da..
Ama, düşük teknolojik sanayi üretimini aşmak, orta ve yüksek teknoloji tabanlı üretime ve ihracata geçmek, ancak devletçe, iktidarlarca hazırlanacak ve gerçekleştirilecek büyük ulusal (hay allah, ulusal diyebiliyor muyuz hâlâ!) bilim teknoloji ve ekonomik stratejilerle mümkün olabilir. Bakınız, Kore, Çin ve diğerleri!
Dışarıda bizden ucuz yapıyorlarsa tabii ki oradan alacağız, mantığını tersine çevirir, ulusal politikalar.. Örneğin Kimya sanayini ele alırsınız, ki ithalatımızda çok önemli bir sektördür, ithal ettiklerinizin önemli bir bölümünün burada üretilmesi için üretici ve destekleyici devlet politikaları izlerseniz! Hatta bizzat siz soyunursunuz bu işe! Böylece adım adım ekonominin, sanayinin, ülkenin yazgısını değiştirirsiniz..
İktidar ise ekonomiyi imar rantlarıyla, inşaat alış verişiyle bir üst sınıfa yükselteceği gibi bir hayali pompalıyor ülkeye. Bu hayal bile değil, sadece bilinçli bir seçim, para kazanmanın kolay yolu.. Bu yolla adam olmuş bir ekonomi dünyada yoktur! Hep bir örnek veririz burada: Savunma Sanayi’nin nasıl bağımlılıktan kurtulmakta olduğu örneğine baksa iktidar, ne yapacağını görecektir. Biliyor ama yapmak istemiyor.
Gelecek Cuma yeniden birlikte olmak umuduyla.. Dostlukla ve sevgiyle..Sağlıkta İnovasyon: Üniversiteden Sanayiye

Sağlıktaki yeni fikirleri sanayi ile birleştirmek adına “Sağlıkta İnovasyon: Üniversiteden Sanayiye’’ adlı eğitim çalıştayı 16-17 Mayıs 2013 tarihlerinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleşecek. TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı’nın etkin destek programları ile ülkemizde bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değeri yüksek çalışmalara/üretime dönüştürebilmeleri için, fikir düzeyinden pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, bu yolla nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabete girebilecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ürün geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmakta.
Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal ARGE Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesince ortak düzenlenecek olan eğitim çalıştayında, girişimciliğe yönelik tüm ulusal destekler, ülkemizde ve İzmir’de sağlık alanında ARGE ekosisteminin paydaşları tanıtılacak. Başarııl v edeneyimli bir araştırmacı tanıtılacak vb. Ayrıntılı bilgi http://inovasyoncalistayi2013.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder