Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

9 Mayıs 2015 Cumartesi

CHP ve Bilgi Toplumu Stratejisi

CBT Gündem sayı 1466


CHP’nin 2015 Seçim Bildirgesi’nin dergimiz açısından en ilginç bölümü, Bilgi Toplumu’na geçişle ilgili stratejik vizyondur. Bildirge’de söz olarak doğru saptamalar var ki biz dergimiz ve yazarlarımız olarak yıllardır üzerinde yazar çizeriz, Türkiye’nin ekonomi ve üretim olarak bilgi toplumuna geçmedikçe ayakları üzerine basan bir ekonomi ve ülke yaratacağını söyleriz.
CHP kapsamlı stratejik vizyon belgesinde bu konuya özel önem veriyor. Katmadeğeri yüksek bir üretim alanı yaratmayı ve değerler yaratma üretim zincirinin üst kesimlerinde yer alan bir ekonomi alanı yaratmayı, orta ve uzun vadeli bir bakış olarak gündemine alıyor CHP:
Başlıklardan örnekler:
• Bilgi ve teknolojiyle üreten ve büyüyen ekonomi
• Emek yoğun bir ekonomiden, üreten ve bilgi yoğun bir ekonomiye geçiş.
• Türkiye, markalarını yaratan bir ileri üretim ve  kademeli olarak teknolojik gelişme üssüne dönüşecek..
• İleri-yüksek teknoloji odaklı  yatırımlara, yeşil projelere kadın ve genç girişimcilere özel teşvikler..
• Risk – girişim sermayesi şirketlerinin kurulması ve yaygınlaşması için yasal zemin..
• Teknobank kuracak teknololoji gelişim bölgelerinin etkinliğini arttıracak,, yenilikçiliğe, teknoloji yatırımlarına ve adaptasyonuna, yeni teknoloji tabanlı ürünlere destek vereceğiz.
• KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli dönüşümlerine destek..
• ARGE faaliyetlerinin üretim odaklı sürdürülmesine, ürün ve süreç tasarımına destek..
• Yeni teknoloji atılımında kamu sürükleyici güç olacak.
• Bilgi teknolojilerinde üretici ülke
• GSYH içindeki ARGE payı olarak yüzde 3 hedeflenecek.
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Merkezleri ve İş Geliştirme Merkezleri yeniden yapılandırılacak, “Bölgesel İş ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri” kurulacak. Yazılım sektörü büyütülecek..
***
Ve bunlara benzer bir sürü öneri. Bu konudaki açıklamaları şüphesiz genel anlamda bildirgede bulabiliriz. Henüz çok sayfalı bildirgede gözden kaçmış olabilir, ama yok gibi.. ARGE konusu ileri teknolojiye ve yüksek katma değerli bir ekonomiye geçiş uzun vadeli bir problem. Ama AKP’nin 13 yıldır elinde bunca parasal fırsatlar da varken hele, asla yapmadığı bir işe, iktidar olabildiğinde kalkışır mı CHP! Şart! AKP 12 yıldır GSYH ARGE payını yüzde 3’e çıkartacağını ilan ediyor. Ama yapmıyor veya yapamıyor. Önce bunu neden beceremediklerini bir tahlil etmek gerekir. İktidarın bakanları da sık sık “ileri teknolojiye dayalı bir ekonomiye geçmedikçe, cari açığı azaltmak mümkün değil.:” diyor. Bunu görmüşler öğrenmişler sonunda! Ama yapamıyorlar, yapamazlar çünkü yeni liberal ve herşeyi piyasaya devretmiş bir anlayış bunu yapamaz. Teşvik verseler bile! Teşviği nasıl ve kime vereceğiz, hangi alana?
CHP’nin Bilgi Toplumu üzerine yazdıkları, orta ve uzun vadede bir dönüşüm için şart. Temel noktalara vurgu yapıyor.

Bana göre temel sorular:
Biz sürekli orta ve ileri teknoloji ürün ithal ediyor muyuz? Evet. Makine, teçhizat... Evet. Yarı mamul madde, evet..
Bütün bu ithalata dünyanın parasını ödüyor muyuz? Evet..
Cari açık bu nedenle oluşuyor mu? Evet.
Ülkemizde üretemediğimiz için, bu tür ürün ve hizmetleri aslında satın alarak, bu ülkelerin ARGE’lerine de destek vermiş oluyor muyuz? Evet..
Peki, bizim ve geleceğimiz için, ithal ettiğimiz ana kalemlerden mal, ürün, hizmetler önemli ve büyük ARGE destekleri verelim de, burada üretilmeleri için  büyük bir alan yaratalım...
Bunu özel sektör kararlaştıramaz. Devlet araştırır, saptar, ülke ekonomisini geleceğe taşıyacak stratejik yatırım destek kararları alır, özel sektörü de olayın içine katarak kolları sıvar..
Ne o, çok mu “devletçi” geldi. Devlet buna öncülük etmezse, hızlı karar ve yatırımla ARGE mekanizmalarını hemen harekete geçirmezse, Türkiye daha onyıllarca sürünür, maliye ve para politikalarıyla cambazlık yapar, değer üreteceğini sanır ama üretemez, cari açığı düşüremez ve büyümeyi keser, işsizliği körükler.. Krizlerle boğuşur.
CHP’nin bu konuda acil bir tek fikrini, önerisini, projesini göremedim..

Gelecek hafta yeniden buluşmak dileğiyle...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder