Öne Çıkan Yayın 20 Mart 2012 yazım

Erdoğan’a Askeri Darbe?

Yoo hayır bu kez, başka bir “fantezi”i üzerinde düşünmeye çağırıyorum: Cemaat, denetlemeye başladığı TSK’yı, Erdoğan’a karşı kulla...

3 Aralık 2012 Pazartesi

Ordu Darbe Yapabilir mi?


Şu günlerde üst üste Türkiye’de ordunun hala darbe yapabileceğine ilişkin görüşler okuyoruz. En son, iktidarın düne kadar –ve bence hâlâ- önemli kanaat önderlerinden Murat Belge (*) ordunun darbe yapabileceğini, darbelerin sona ermediğini belirtti.
Bunu ne zaman diyor, önemli. Balyoz davasının hukuk bakımından yüzkızartıcı bir kararla sonuçlanmasından sonra.. O cenahta benzer fikir sertedenler de oldu. 
Bu bir “fikir tartışması” mı, siyasal/toplumsal bir analiz mi, yoksa “askerin sırtından sopayı hiç eksik etmemek gerekir, her ne biçimde olursa olsun vurmaya devam” düşüncesine destek çıkmak amacıyla mı söylenmiş, bilemiyorum.
Ama ben bu iddiayı ciddiye alacağım..
***
Ordu darbe yapar hala, iddiası boş bir laftır.
Ordunun darbe yap(a)maması için gerekli yasal ayıklamalar yapılmalıdır, demek de boş laftır.
Bu boş laf, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleri, “asker yasal dayanak bulmasaydı, darbe yapıl(a)mazdı..” savını taşır. Ki bunun da doğru olduğunu savunamayız.
Yasa masa bir kenara, her askeri darbe kendini bir şekilde meşru kılacak zemini bulur ve yaratır, diyerek, asıl tartışmak istediğim noktaya yönelelim.
***
Ordunun hala darbe yapabileceğini söylemek, ordunun hangi koşullarda, yani kimlerin desteği ile darbe yaptığını hiç araştırmamak ve darbeleri anlamamak anlamına gelir.
12 Eylül 1980 askeri darbesine bir örnek olarak odaklanırsak: darbe dış destekle (ABD) birlikte kotarıldı. Bu destek olmasaydı, askerler darbe yapamazdı.
Darbe öncesi epey bir ortam hazırlığı yapıldı: Gladyo (NATO ve Özel Harp/Seferberlik Tetkik ittifakı) epey kanlı bir iç kargaşalık / çatışma / kırım yarattıktan sonra, bu ortamın hazırlanmasına Ecevit-Demirel’in siyasi katkılarıyla, darbe gerçekleştirildi. 
Herkes herşey bu darbeyi kaçınılmaz ve hatta zorunlu kılmaya yönelik olarak kurgulandı.. Bir darbe makinesi tam zamanlı buna çalıştı, denebilir.
Türkiye’nin ekonomik-politik dönüştürülmesinin darbesiydi bu. Yeni liberal ekonomik düzene eklemlenmenin darbesi.. ABD’nin Sovyetler Birliğini Yeşil (müslüman) Kuşakla çevreleme politikasını gerçekleştirme darbesi.
Türkiye, ABD-NATO politikasının bir savaş cephesi olmasaydı, 12 Eylül sürecini yaşar mıydık? Bence hayır..
***
Dış destek, dışarıyla ciddi işbirliği olmadığı sürece, ülkede darbenin bir yıl bile ayakta durması zordur.
Hele hele bugün ise tam imkansızdır!
Ordu, yakın zamana kadar, ABD’nin tam desteğini arkasında görüyordu ve kontrolü altındaydı.
1990’dan sonra ABD’nin küresel politikaları değişti. Askeri darbeleri, ülkeleri kontrol mlekanizması ve işbirlikçilerini iktidarda tutma aracı olmaktan çıkardı. Çünkü dünya yeni döneme girdi.
 Askeri darbelerin yerini, sivil-parlamenter düzeni kontrol mekanizmaları aldı: Rusya eteğinde amerikancı kadife devrimler...
Ergenekon- Balyoz, özetle orduya yönelik bütün operasyonlar, Ordunun eline Amerikan müttefikliğinden tezkere verme amaçlıdır ve ABD nin büyük desteğine sahiptir. Irak’ta çuval geçirme olayı bunun işaretiydi..
Yani özetle boş boş konuşuluyor..  Ordu darbe yapabilirmiş diye..
Ordu bundan sonra, Erdoğan’ın vurucu gücü olarak çalışır ancak.. İçeride ve dışarıda..
Yepyeni durumlar, dengeler ortaya çıkıncaya kadar, bu böyle..
Ülkemde, ABD darbe yapabilir (siyasi!!), ama Ordu yapamaz, diye bitirelim..
---
(*) Belge, Erdoğan’a bugüne kadar tam gaz desteği için, ben değişmedim, Erdoğan değiştiği için desteğimi çektim diyor. İyi kılıf! Erdoğan’ın “ne olduğu”nu okuyan Türkiye’nin yarısı varken...  Belge’nin “okuyamaması”, ya okuma körlüğünden, ya adurumu görememesinden, ya da o zaman işine öyle gelidğinden kaynaklansa gerek..
2 Aralık 2012 / Bilim ve Siyaset – Cumhuriyet


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder